en pl
en pl

Coaching Review

Zobacz wydanie
Rok 2010 
Tom 2/2010 
Numer 2

Career coaching - podstawy teoretyczne i praktyka

2010 2/2010 (2) Coaching Review

Abstrakt

Artykuł pokazuje wpływ, jaki mają uwarunkowania społeczno-ekonomiczne na poradnictwo zawodowe i coaching. Pokazano, w jaki sposób zmiany systemu ekonomicznego wymuszają zmiany w metodach pracy doradców zawodowych i coachów. Globalizacja, kryzys gospodarczy, rozszerzenie się rynków pracy z jednej strony i zmniejszanie się liczby miejsc pracy z drugiej, konieczność dokonywania wyborów zawodowych na każdym kroku rozwoju kariery zawodowej powodują, że tradycyjne doradztwo ewoluuje w stronę job i career coachingu. Współczesny rynek pracy potrzebuje bowiem pracowników, którzy znają swoje predyspozycje zawodowe, zasoby i kompetencje oraz potrafią je wykorzystać dla dobra organizacji.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Ramirez-Cyzio, Katarzyna (2010). Career coaching - podstawy teoretyczne i praktyka. (2010). Career coaching - podstawy teoretyczne i praktyka. Coaching Review, 2/2010(2), 19-34. (Original work published 2010)

MLA style

Ramirez-Cyzio, Katarzyna. „Career Coaching - Podstawy Teoretyczne I Praktyka”. 2010. Coaching Review, t. 2/2010, nr 2, 2010, ss. 19-34.

Chicago style

Ramirez-Cyzio, Katarzyna. „Career Coaching - Podstawy Teoretyczne I Praktyka”. Coaching Review, Coaching Review, 2/2010, nr 2 (2010): 19-34.