en pl
en pl

Coaching Review

Zobacz wydanie
Rok 2012 
Tom 1/2012 
Numer 4

Coaching przywódcy a podwładni

2012 1/2012 (4) Coaching Review

Abstrakt

Autorka podejmuje próbę uchwycenia czynnika wpływu, jakim jest działanie podwładnych na przywódcę, który to czynnik może mieć znaczenie przy coachingu przywódcy. Wskazanie praktycznych rozwiązań przy coachingu przywódcy przy uwzględnieniu podwładnych może nieść ze sobą użyteczne wskazówki dla działów HR, coachów i przywódców. Dodatkową wartością wydaje się wskazanie wpływu, jaki występuje nie tylko na linii: przywódca–podwładni, ale także na linii: podwładni–przywódca.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Latek-Olaszek, Katarzyna (2012). Coaching przywódcy a podwładni. (2012). Coaching przywódcy a podwładni. Coaching Review, 1/2012(4), 104-125. (Original work published 2012)

MLA style

Latek-Olaszek, Katarzyna. „Coaching Przywódcy A Podwładni”. 2012. Coaching Review, t. 1/2012, nr 4, 2012, ss. 104-125.

Chicago style

Latek-Olaszek, Katarzyna. „Coaching Przywódcy A Podwładni”. Coaching Review, Coaching Review, 1/2012, nr 4 (2012): 104-125.