en pl
en pl

Coaching Review

Zobacz wydanie
Rok 2016 
Tom 1/2016 
Numer 8

Coach idealny? Profil psychologiczny coacha – rozważania teoretyczne

Anna Nowak
SWPS University of Social Sciences and Humanities

2016 1/2016 (8) Coaching Review

DOI 10.7206/cr.2081-7029.39

Abstrakt

Celem artykułu jest spojrzenie na coacha przez pryzmat dwóch konstruktów psychologicznych: osobowości i dobrostanu. Osobowość od wielu lat stanowi przedmiot rozważań związanych z funkcjonowaniem zawodowym, natomiast dobrostan jest pojęciem eksplorowanym przez psychologię pozytywną i jednocześnie istotnym obszarem dążeń i zainteresowań coachingu. Jedną ze stron zaangażowanych w proces coachingu jest coach. Artykuł stanowi teoretyczne rozważania dotyczące tego, czy, a jeśli tak, to jakie cechy osobowości mogą predysponować osobę do pracy w zawodzie coacha. Innymi słowy, jakie cechy osobowości i dobrostanu mogą powodować, że współpraca z coachem będzie pozytywną aktywnością oraz skutecznym oddziaływaniem.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Coach idealny? Profil psychologiczny coacha – rozważania teoretyczne. (2016). Coach idealny? Profil psychologiczny coacha – rozważania teoretyczne. Coaching Review, 1/2016(8), 148-164. https://doi.org/10.7206/cr.2081-7029.39 (Original work published 2016)

MLA style

„Coach Idealny? Profil Psychologiczny Coacha – Rozważania Teoretyczne”. 2016. Coaching Review, t. 1/2016, nr 8, 2016, ss. 148-164.

Chicago style

„Coach Idealny? Profil Psychologiczny Coacha – Rozważania Teoretyczne”. Coaching Review, Coaching Review, 1/2016, nr 8 (2016): 148-164. doi:10.7206/cr.2081-7029.39.