en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 6/2021 
Tom 13 
Numer 2

Projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej - zagadnienia wybrane

Maciej Rogalski
Uczelnia Łazarskiego, Wydział Prawa i Administracji

6/2021 13 (2) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.453

Abstrakt

Artykuł zajmuje się wybranymi zagadnieniami projektów ustaw z tego samego dnia 29 lipca 2020 r.: Prawo komunikacji elektronicznej oraz wprowadzającej ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej. Oba projekty zostały przygotowane w związku z wdrażaniem do polskiego porządku prawnego postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej („EKŁE”). Przedstawiane są tylko wybrane zagadnienia z obu projektów, dla których podstawowym kryterium wyboru było ich znaczenie praktyczne dla funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego w Polsce. Celem prowadzonej analizy i badań było udzielenie odpowiedzi, czy projektowane regulacje są zgodne z EKŁE oraz czy z perspektywy wymagań praktyki przyjęte zostały efektywne rozwiązania. Analiza opierała się na porównywaniu projektowanych przepisów z EKŁE oraz możliwych konsekwencjach praktycznych po ich wdrożeniu. Przeprowadzona analiza projektowanych przepisów wskazuje na potrzebę dokonania ich zmian, w szczególności: nakładania obowiązków w zakresie bezpieczeństwa, zakresu i sposobu zastąpienia dotychczasowych dokumentów dla klientów nowymi, warunków wideoweryfikacji klientów, przepisów przejściowych. W artykule przedstawione są propozycje konkretnych zmian projektowanych przepisów. Przedstawione zagadnienia posiadają nie tylko znaczenie teoretyczne, ale także duże znaczenie praktyczne dla rynku telekomunikacyjnego, a przede wszystkim dla klientów usług telekomunikacyjnych.

Powiązania

  1. Albrecht C., Cyfryzacja w projekcie PKE – zmiana na lepsze?, „TelkoIn” 22.06.2020, https:// www.telko.in/cyfryzacja-w-projekcie-pke-zmiana-na-lepsze (dostęp: 25.06.2020) [Google Scholar]
  2. Kańduła-Antkowiak P., Wideoweryfikacja abonentów – ułatwienie czy nowa „kłoda pod nogi”, „TelkoIn” 23.07.2020, https://www.telko.in/wideoweryfikacja-abonentow-ulatwienieczy-nowa-klody-pod-nogi (dostęp: 30.07.2020). [Google Scholar]
  3. Krupa W., Instytucja decyzji generalnych w projekcie PKE, „TelkoIn” 7.07.2020, https://www.telko.in/instytucja-decyzji-generalnych-w-projekcie-pke (dostęp: 15.07.2020). [Google Scholar]
  4. Pawlak A., Jankowski M., PKE vs PKE – najważniejsze zmiany w projekcie ustawy, „TelkoIn” 24.08.2020, https://www.telko.in/pke-vs-pke-najwazniejsze-zmiany-w-projekcieustawy (dostęp: 30.08.2020). [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Rogalski, Maciej (2021). Projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej - zagadnienia wybrane . (2021). Projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej - zagadnienia wybrane . Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(2), 130-144. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.453 (Original work published 6/2021n.e.)

MLA style

Rogalski, Maciej. „Projekt Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej - Zagadnienia Wybrane ”. 6/2021n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 13, nr 2, 2021, ss. 130-144.

Chicago style

Rogalski, Maciej. „Projekt Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej - Zagadnienia Wybrane ”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 13, nr 2 (2021): 130-144. doi:10.7206/kp.2080-1084.453.