en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 3/2014 
Tom 6 
Numer 1

Zakres, formy stosowania i charakter prawny tzw. umowy dotacyjnej

Elwira Stupienko
Akademia Leona Koźmińskiego

3/2014 6 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.60

Abstrakt

W niniejszej publikacji przedstawione zostały zagadnienia związane z relacją, jaka kształtuje się pomiędzy państwem i beneficjentami dotacji, w tym w szczególności samorządem terytorialnym w związku z przekazaniem dotacji celowej na realizację zadania publicznego oraz znaczeniem i rolą umowy dotacyjnej w tych relacjach. Omówione zostały zasady udzielania oraz zwrotu dotacji, określone w ustawie o finansach publicznych, w kontekście publicznego charakteru środków dotacyjnych oraz – z drugiej strony – możliwości regulowania niektórych postanowień w drodze umowy będącej instytucją prawa cywilnego, jak również występujące w związku z tym problemy w stosowaniu obowiązującego prawa.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Stupienko, Elwira (2014). Zakres, formy stosowania i charakter prawny tzw. umowy dotacyjnej. (2014). Zakres, formy stosowania i charakter prawny tzw. umowy dotacyjnej. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 6(1), 429–448. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.60 (Original work published 3/2014n.e.)

MLA style

Stupienko, Elwira. „Zakres, Formy Stosowania I Charakter Prawny Tzw. Umowy Dotacyjnej”. 3/2014n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 6, nr 1, 2014, ss. 429–448.

Chicago style

Stupienko, Elwira. „Zakres, Formy Stosowania I Charakter Prawny Tzw. Umowy Dotacyjnej”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 6, nr 1 (2014): 429–448. doi:10.7206/kp.2080-1084.60.