en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 3/2014 
Tom 6 
Numer 1

Miłuj bliźniego swego jak siebie samego! Tołstoj kontra Petrażycki w sprawie społecznego znaczenia prawa i moralności

Tynkiewicz Katarzyna
Uniwersytet Warszawski

3/2014 6 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.48

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest polemika między Lwem Tołstojem, rosyjskim pisarzem i moralistą XIX w., a Leonem Petrażyckim, polskim prawnikiem i filozofem prawa tego okresu – na temat społecznego znaczenia prawa i moralności. Drogi Tołstoja i Petrażyckiego skrzyżowały się za sprawą młodego człowieka o nazwisku Krutik, studenta prawa Uniwersytetu Petersburskiego. Krutik napisał list do Tołstoja, którego uważał za autorytet moralny, z prośbą o rozwianie jego wątpliwości wywołanych lekturą dzieł Petrażyckiego. Tołstoj bowiem twierdził, że właściwym regulatorem życia ludzkiego jest moralność. Petrażycki zaś głosił, że rację bytu ma zarówno moralność, jak i prawo, jednakże jeśliby porównać ich znaczenie społeczne, to większą wartość należy przyznać prawu. Krutik miał dylemat, któremu myślicielowi przyznać rację. Analiza poglądów Tołstoja i Petrażyckiego, dokonana w tym artykule, prowadzi do wniosku, że faktycznie spierali się oni o sposoby realizacji nieco odmiennie przez nich interpretowanej idei miłości. O ile Tołstoj kategorycznie wykluczał możliwość urzeczywistnienia jej na gruncie prawnym, o tyle Petrażycki był święcie przekonany o tym, że prawo jak najbardziej może być jej nośnikiem.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Tynkiewicz Katarzyna (2014). Miłuj bliźniego swego jak siebie samego! Tołstoj kontra Petrażycki w sprawie społecznego znaczenia prawa i moralności. (2014). Miłuj bliźniego swego jak siebie samego! Tołstoj kontra Petrażycki w sprawie społecznego znaczenia prawa i moralności. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 6(1), 211–224. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.48 (Original work published 3/2014n.e.)

MLA style

Tynkiewicz Katarzyna. „Miłuj Bliźniego Swego Jak Siebie Samego! Tołstoj Kontra Petrażycki W Sprawie Społecznego Znaczenia Prawa I Moralności”. 3/2014n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 6, nr 1, 2014, ss. 211–224.

Chicago style

Tynkiewicz Katarzyna. „Miłuj Bliźniego Swego Jak Siebie Samego! Tołstoj Kontra Petrażycki W Sprawie Społecznego Znaczenia Prawa I Moralności”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 6, nr 1 (2014): 211–224. doi:10.7206/kp.2080-1084.48.