en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 3/2014 
Tom 6 
Numer 1

Law making citizens’ initiatives and the constitutional law in Albania (legislation, jurisprudence, practice)

Aurela Anastasi
University of Tirana, Albania

3/2014 6 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.40

Abstrakt

Konstytucjonalizacja referendum oraz prawo obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej stanowią ważne narzędzia demokracji bezpośredniej. Rodzi się pytanie, czy w celu zwiększenia bezpośredniego udziału obywateli w rządzeniu narzędzia te są skutecznie wykorzystywane. Szczególnie w krajach takich jak Albania, która jest jedną z najmłodszych demokracji utworzonych po upadku reżimu komunistycznego w Europie, wykorzystywanie tych instrumentów napotyka różne wyzwania wynikające przed wszystkim z braku tradycji i praktyki demokracji bezpośredniej, braków w ustawodawstwie oraz niewystarczającego doświadczenia organizacyjnego społeczeństwa obywatelskiego. Niektóre z tych wyzwań, którym sprostano w ciągu ostatnich 15 lat od uchwalenia obecnej Konstytucji Republiki Albanii, są przedmiotem badań przedstawionych w artykule. Z instrumentów demokracji bezpośredniej przewidzianych w Konstytucji Republiki Albanii, artykuł koncentruje się na obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej oraz referendum abrogacyjnym. Ustawodawstwo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i niektóre inne problemy wynikające z albańskiego doświadczenia poddawane są analizie porównawczej w odniesieniu do doświadczeń innych krajów, w tym zwłaszcza Włoch.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Anastasi, Aurela (2014). Law making citizens’ initiatives and the constitutional law in Albania (legislation, jurisprudence, practice). (2014). Law making citizens’ initiatives and the constitutional law in Albania (legislation, jurisprudence, practice). Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 6(1), 79–101. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.40 (Original work published 3/2014n.e.)

MLA style

Anastasi, Aurela. „Law Making Citizens’ Initiatives And The Constitutional Law In Albania (Legislation, Jurisprudence, Practice)”. 3/2014n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 6, nr 1, 2014, ss. 79–101.

Chicago style

Anastasi, Aurela. „Law Making Citizens’ Initiatives And The Constitutional Law In Albania (Legislation, Jurisprudence, Practice)”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 6, nr 1 (2014): 79–101. doi:10.7206/kp.2080-1084.40.