en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 3/2015 
Tom 7 
Numer 1

The Taiwan Problem: Two China or One China

Teruji Suzuki
Akademia Leona Koźmińskiego

3/2015 7 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.95

Abstrakt

Trudna historia Tajwanu zajmowała polityków i badaczy przez większą część ubiegłego stulecia i jest mało prawdopodobne, aby można ją było rozwikłać w najbliższej przyszłości. Podstawowym problemem jest niemożność rozstrzygnięcia, czy istnieje jedno, czy dwa oddzielne państwa oraz kto ma prawo do reprezentowania Chin. Zarówno rząd tajwański, jak i Pekin, konsekwentnie popierają teorię jednych Chin i swoje prawo do ich wyłącznego reprezentowania. Powstało wiele teorii prawnych powoływanych przez każdą ze stron na poparcie swojego stanowiska, m.in. określające Tajwan jako res nullius po bezwarunkowej kapitulacji Japonii lub kondominium mocarstw sojuszniczych. Wiodące teorie interpretowane są w oparciu o akty prawa międzynarodowego publicznego, w tym traktat pokojowy z San Francisco, traktat z Tajpej i traktat pokojowy z Shimonoseki. Podejmowane są także próby określania statusu prawnego Tajwanu na zasadzie podobieństwa do statusu niektórych terytoriów europejskich, np. przyłączenia Alzacji i Lotaryngii do Francji. Celem artykułu jest przedstawienie na gruncie prawa międzynarodowego różnych koncepcji statusu Tajwanu, z uwzględnieniem jego sytuacji międzynarodowej i wewnętrznej.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

The Taiwan Problem: Two China or One China. (2015). The Taiwan Problem: Two China or One China. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 7(1), 497–523. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.95 (Original work published 3/2015n.e.)

MLA style

„The Taiwan Problem: Two China Or One China”. 3/2015n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 7, nr 1, 2015, ss. 497–523.

Chicago style

„The Taiwan Problem: Two China Or One China”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 7, nr 1 (2015): 497–523. doi:10.7206/kp.2080-1084.95.