en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 3/2015 
Tom 7 
Numer 1

The role of a court expert opinion in medical proceedings in the light of judicial decision of the Polish courts

Joanna Studzińska
Akademia Leona Koźmińskiego

3/2015 7 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.94

Abstrakt

Zasadniczą przeszkodą w sprawnym prowadzeniu spraw medycznych, wymagającą szczególnego podkreślenia, są olbrzymie trudności sądów w przeprowadzaniu dowodu z opinii biegłych w rozsądnym terminie. Dowód ten jest w zasadzie niezbędny w każdej sprawie, z uwagi na konieczność poznania faktów medycznych z perspektywy wiedzy specjalistycznej (art. 278 § 1 k.p.c.). Jednocześnie jest to główna przyczyna długotrwałości tego postępowania. Sądy korzystają z pomocy biegłych lub instytutów naukowo- badawczych (różnego rodzaju akademii medycznych) głównie w bardziej skomplikowanych sprawach, wymagających kompleksowej, interdyscyplinarnej analizy. Problematyka odszkodowań za tzw. błędy medyczne nabiera coraz większego znaczenia zarówno z uwagi na rosnącą liczbę roszczeń i wypłacanych z tego tytułu odszkodowań, jak i rosnących kosztów ubezpieczeń od tych zdarzeń, jakie ponoszą placówki medyczne. Warto zatem w tym stanie prawnym wskazać, w jakim zakresie przeprowadzany jest w procesach medycznych dowód z opinii biegłego lekarza i jakie ma znaczenie dla prawidłowego toku postępowania. Często opinie biegłych są nie tylko dalekie od obiektywizmu ze względu na fałszywie pojmowaną solidarność zawodową, ale także niejasne oraz niejednoznaczne. Stąd należy zastanowić się nad zwiększeniem standardów pracy biegłych lekarzy i sposobu ich powoływania oraz poprawieniem sprawności ich pracy i koniecznością „specjalnego” szkolenia biegłych oraz rzetelnym przygotowaniem do wykonywania tej funkcji jako pomocnika sądowego.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Studzińska, Joanna (2015). The role of a court expert opinion in medical proceedings in the light of judicial decision of the Polish courts. (2015). The role of a court expert opinion in medical proceedings in the light of judicial decision of the Polish courts. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 7(1), 465-496. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.94 (Original work published 3/2015n.e.)

MLA style

Studzińska, Joanna. „The Role Of A Court Expert Opinion In Medical Proceedings In The Light Of Judicial Decision Of The Polish Courts”. 3/2015n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 7, nr 1, 2015, ss. 465-496.

Chicago style

Studzińska, Joanna. „The Role Of A Court Expert Opinion In Medical Proceedings In The Light Of Judicial Decision Of The Polish Courts”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 7, nr 1 (2015): 465-496. doi:10.7206/kp.2080-1084.94.