en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 3/2015 
Tom 7 
Numer 1

Cztery regulaminy porządkowe ustanowione przez podmioty prywatne – raport z badań

Karol Popławski
Akademia Leona Koźmińskiego

3/2015 7 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.91

Abstrakt

Przenoszenie zadań zwyczajowo zarezerwowanych dla organów państwowych na podmioty prywatne jest faktem. Wiąże się to jednak z przekazaniem na rzecz tych podmiotów części kompetencji w kreowaniu praw i obowiązków jednostki. Najczęściej władczą formę wyrazu ich woli pełnią regulaminy. Charakteryzują się one różną formą, treścią, a nawet funkcją. Jednocześnie jednak regulaminy, zależąc wyłącznie od woli podmiotów prywatnych, niejednokrotnie zbyt dalece ingerują w sferę wolności i praw
ich odbiorców. Tym samym badania dotyczące ich istoty i przede wszystkim treści, w kontekście postępującego i skomplikowanego procesu „prywatyzacji bezpieczeństwa”, wydają się tym istotniejsze. Stąd w opracowaniu podjęto się próby analizy opatrzonej krótkim komentarzem wobec postanowień regulaminów pływalni publicznych, imprezy masowej, obiektu (terenu) sportowego, a także klubu nocnego.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Popławski, Karol (2015). Cztery regulaminy porządkowe ustanowione przez podmioty prywatne – raport z badań. (2015). Cztery regulaminy porządkowe ustanowione przez podmioty prywatne – raport z badań. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 7(1), 401-424. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.91 (Original work published 3/2015n.e.)

MLA style

Popławski, Karol. „Cztery Regulaminy Porządkowe Ustanowione Przez Podmioty Prywatne – Raport Z Badań”. 3/2015n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 7, nr 1, 2015, ss. 401-424.

Chicago style

Popławski, Karol. „Cztery Regulaminy Porządkowe Ustanowione Przez Podmioty Prywatne – Raport Z Badań”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 7, nr 1 (2015): 401-424. doi:10.7206/kp.2080-1084.91.