en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 3/2015 
Tom 7 
Numer 1

Scotland’s independence referendum 2014 in the context of devolution settlement: historical background, political framework and constitutional consequences

Krzysztof Łokucijewski
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

3/2015 7 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.84

Abstrakt

Referendum w sprawie niepodległości Szkocji, przeprowadzone 18 września 2014 r., stanowiło jedno z najważniejszych wydarzeń w historii współczesnego brytyjskiego systemu politycznego. Było również wyrazem doniosłych zmian prawnych, jakim podlega ustrój terytorialny Zjednoczonego Królestwa. Celem artykułu jest przedstawienie kontekstu historycznego oraz uwarunkowań polityczno-prawnych, jakie doprowadziły do wrześniowego referendum. Proces przekształceń struktury terytorialnej państwa, określany mianem dewolucji, został zapoczątkowany w 1997 r. Szkockie referendum stanowiło konsekwencję całego ciągu znaczących reform, które doprowadziłydotransformacji państwa unitarnego, jakim Wielka Brytania była jeszcze 20 lat temu, w obecny system quasi-federalny o niezwykle silnej dynamice zmian. W artykule poddano również analizie kampanię referendalną oraz podjęto próbę sformułowania możliwych scenariuszy wydarzeń związanych z określonym wynikiem referendum.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Łokucijewski, Krzysztof (2015). Scotland’s independence referendum 2014 in the context of devolution settlement: historical background, political framework and constitutional consequences. (2015). Scotland’s independence referendum 2014 in the context of devolution settlement: historical background, political framework and constitutional consequences. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 7(1), 241-261. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.84 (Original work published 3/2015n.e.)

MLA style

Łokucijewski, Krzysztof. „Scotland’S Independence Referendum 2014 In The Context Of Devolution Settlement: Historical Background, Political Framework And Constitutional Consequences”. 3/2015n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 7, nr 1, 2015, ss. 241-261.

Chicago style

Łokucijewski, Krzysztof. „Scotland’S Independence Referendum 2014 In The Context Of Devolution Settlement: Historical Background, Political Framework And Constitutional Consequences”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 7, nr 1 (2015): 241-261. doi:10.7206/kp.2080-1084.84.