en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 3/2016 
Tom 7 
Numer 1

Constitutional Control in Georgia and the Right to Consider and Adjudicate upon the Constitutionality of the Decisions of Common (Ordinary) Courts

Nino Latsabidze
Georgian Young Constitutionalists’ Association

3/2016 7 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.83

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest analiza kompetencji gruzińskiego Trybunału Konstytucyjnego do badania konstytucyjności orzecznictwa sądów powszechnych. Trybunał Konstytucyjny dokonuje kontroli głównie następczej i abstrakcyjnej, przede wszystkim rozstrzyga o konstytucyjności aktów normatywnych. W większości przypadków dotyczy to zgodności aktów normatywnych z drugim rozdziałem Konstytucji Gruzji, gwarantującym podstawowe prawa i wolności jednostki. Ostatnio Obrońca Publiczny (odpowiednik Rzecznika Praw Obywatelskich) wystąpił z inicjatywą upoważnienia Trybunału Konstytucyjnego do badania konstytucyjności orzeczeń sądów ostatniej instancji. Na korzyść takiego upoważnienia przemawia wiele czynników. Przede wszystkim Trybunał Konstytucyjny stanie się sądem ostatniej instancji w rozumieniu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, co pociągnie za sobą zmniejszenie liczby wniosków przeciwko Gruzji. Wymagać to będzie mniejszych nakładów finansowych niż w przypadku składania wniosków do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a ostateczne decyzje zostaną
szybciej podjęte. W związku z tym nowe uprawnienie Trybunału Konstytucyjnego może stanowić bardziej skuteczny mechanizm ochrony praw człowieka. Jakkolwiek nowe uprawnienie Trybunału pozwala na ingerencję w kompetencje sądu powszechnego, to generalnie inicjatywa rzecznika powinna być oceniona pozytywnie.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Latsabidze, Nino (2015). Constitutional Control in Georgia and the Right to Consider and Adjudicate upon the Constitutionality of the Decisions of Common (Ordinary) Courts. (2015). Constitutional Control in Georgia and the Right to Consider and Adjudicate upon the Constitutionality of the Decisions of Common (Ordinary) Courts. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 7(1), 229-240. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.83 (Original work published 3/2016n.e.)

MLA style

Latsabidze, Nino. „Constitutional Control In Georgia And The Right To Consider And Adjudicate Upon The Constitutionality Of The Decisions Of Common (Ordinary) Courts”. 3/2016n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 7, nr 1, 2015, ss. 229-240.

Chicago style

Latsabidze, Nino. „Constitutional Control In Georgia And The Right To Consider And Adjudicate Upon The Constitutionality Of The Decisions Of Common (Ordinary) Courts”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 7, nr 1 (2015): 229-240. doi:10.7206/kp.2080-1084.83.