en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 3/2015 
Tom 7 
Numer 1

Przeciwdziałanie unikaniu i uchylaniu się od opodatkowania w wybranych dyrektywach z zakresu podatków bezpośrednich

Robert Draba
Akademia Leona Koźmińskiego

3/2015 7 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.78

Abstrakt

Niniejszy artykuł omawia regulacje dyrektyw 2003/49/WE, 2009/133/WE i 2011/96/UE pozwalające cofnąć korzyści z nich wynikające w przypadku nadużycia, uchylania się bądź unikania płacenia podatków. Wraz z przepisami dyrektyw w artykule zostało poddane analizie orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące nadużycia prawa podatkowego, będące jednym z kluczowych elementów wyznaczających standardy dla regulacji zapobiegających unikaniu i uchylaniu się od podatków przyjmowanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Główną tezą artykułu jest twierdzenie, iż przyjęte przez prawodawcę unijnego rozwiązanie przenoszące ciężar ochrony przed ucieczką przed podatkami z poziomu UE na kraje członkowskie nie spełnia swojej roli i jest nieskuteczne. Artykuł wskazuje, iż wielu podatników wykorzystuje fundamentalne swobody traktatowe oraz obowiązujące dyrektywy do uzyskiwania korzyści podatkowych bądź podwójnego braku opodatkowania. Jako inną istotną barierę dla skutecznego przeciwdziałania negatywnemu zjawisku agresywnego planowania podatkowego z wykorzystaniem przepisów unijnych artykuł wymienia ograniczenia nakładane poprzez ukształtowanie określonej, restrykcyjnej linii orzeczniczej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dokonując oceny efektów funkcjonowania istniejących regulacji i zestawiając je z dzisiejszą skalą problemu, autor artykułu stwierdza, iż właściwa byłaby zmiana kierunku prac nad ograniczaniem międzynarodowej ucieczki przed podatkami.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Draba, Robert (2015). Przeciwdziałanie unikaniu i uchylaniu się od opodatkowania w wybranych dyrektywach z zakresu podatków bezpośrednich. (2015). Przeciwdziałanie unikaniu i uchylaniu się od opodatkowania w wybranych dyrektywach z zakresu podatków bezpośrednich. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 7(1), 135-156. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.78 (Original work published 3/2015n.e.)

MLA style

Draba, Robert. „Przeciwdziałanie Unikaniu I Uchylaniu Się Od Opodatkowania W Wybranych Dyrektywach Z Zakresu Podatków Bezpośrednich”. 3/2015n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 7, nr 1, 2015, ss. 135-156.

Chicago style

Draba, Robert. „Przeciwdziałanie Unikaniu I Uchylaniu Się Od Opodatkowania W Wybranych Dyrektywach Z Zakresu Podatków Bezpośrednich”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 7, nr 1 (2015): 135-156. doi:10.7206/kp.2080-1084.78.