en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 3/2015 
Tom 7 
Numer 1

Zasady ogólne gospodarki leśnej i prawa leśnego

Jan Chmielewski
Akademia Leona Koźmińskiego

3/2015 7 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.76

Abstrakt

Prawo leśne nie stanowi autonomicznej gałęzi prawa – jest bowiem najczęściej postrzegane jako część prawa ochrony środowiska. Nie oznacza to jednak, że nie da się wyodrębnić zasad ogólnych prawa leśnego. Ustawa o lasach zawiera katalog explicite sformułowanych zasad ogólnych gospodarki leśnej, będących jednocześnie zasadami prawa leśnego. Ponadto możliwe jest zrekonstruowanie kolejnych zasad ogólnych ze szczegółowych przepisów ustawy o lasach, a także wskazanie tych zasad prawa ochrony
środowiska, które mogą zostać rozciągnięte na regulacje leśne. Celem niniejszego opracowania jest więc sformułowanie i analiza zasad ogólnych: (1) expressis verbis wyartykułowanych przez ustawodawcę; (2) możliwych do zrekonstruowania w oparciu o szczegółowe unormowania ustawy o lasach; (3) prawa ochrony środowiska, które mogą być aplikowane do regulacji leśnych. Efektem badania jest stworzenie bardziej rozbudowanego katalogu zasad ogólnych prawa leśnego w ujęciu dyrektywalno opisowym, co może przyczyniać się do poszerzenia autonomii prawa leśnego.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Chmielewski, Jan (2015). Zasady ogólne gospodarki leśnej i prawa leśnego. (2015). Zasady ogólne gospodarki leśnej i prawa leśnego. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 7(1), 97-124. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.76 (Original work published 3/2015n.e.)

MLA style

Chmielewski, Jan. „Zasady Ogólne Gospodarki Leśnej I Prawa Leśnego”. 3/2015n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 7, nr 1, 2015, ss. 97-124.

Chicago style

Chmielewski, Jan. „Zasady Ogólne Gospodarki Leśnej I Prawa Leśnego”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 7, nr 1 (2015): 97-124. doi:10.7206/kp.2080-1084.76.