en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 3/2015 
Tom 7 
Numer 1

A Feminist Foreign Policy: The Background to a Swedish Concept

Jan Henrik Amberg
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa Szwecji

3/2015 7 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.72

Abstrakt

Prawa kobiet są nieodłączną częścią praw człowieka, tak jak prawa człowieka są integralną częścią praw kobiet. Koncepcja feministycznej polityki zagranicznej, przyjętej przez szwedzki rząd ma na celu wzmocnienie tych praw na poziomie globalnym. Ciągłe łamanie praw kobiet narusza demokrację, porządek prawny, utrudnia zrównoważony rozwój i wzrost gospodarczy – podstawowe cele polityki międzynarodowej. Prawo kobiet do edukacji, środków finansowych i dostępu do rynku pracy jest kluczowe w zakresie ochrony praw człowieka oraz prowadzenia polityki dotyczącej 100 % światowej populacji. Kluczowym zadaniem feministycznej polityki zagranicznej jest wspieranie integracji kobiet we wszystkich strukturach decyzyjnych, zarówno na poziomie krajowym, jak i wielostronnym w celu przyjęcia szerszych założeń polityki zagranicznej, rozwoju i bezpieczeństwa – przez nowe podejście, inny sposób myślenia i różne rozwiązania.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Amberg, Jan Henrik (2015). A Feminist Foreign Policy: The Background to a Swedish Concept. (2015). A Feminist Foreign Policy: The Background to a Swedish Concept. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 7(1), 11-22. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.72 (Original work published 3/2015n.e.)

MLA style

Amberg, Jan Henrik. „A Feminist Foreign Policy: The Background To A Swedish Concept”. 3/2015n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 7, nr 1, 2015, ss. 11-22.

Chicago style

Amberg, Jan Henrik. „A Feminist Foreign Policy: The Background To A Swedish Concept”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 7, nr 1 (2015): 11-22. doi:10.7206/kp.2080-1084.72.