en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 3/2016 
Tom 8 
Numer 1

Zakres semantyczny pojęcia „rodzina” w prawie polskim

Karolina Sterna-Zielińska
Akademia Leona Koźmińskiego

3/2016 8 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.104

Abstrakt

Ostatnie zmiany zarówno obyczajowe, jak i wpływ innych kultur spowodowały, że tradycyjny zakres pojęcia „rodzina” jako osób powiązanych węzłem małżeńskim bądź więzami krwi nie jest już tak oczywisty. W polskim ustawodawstwie brak jest jednej mającej normatywny charakter legalnej definicji pojęcia „rodziny”. Status tej instytucji i jej skład jest jednak wyznaczany zarówno przez przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jak i inne ustawy szczegółowe, przy czym zakres tego pojęcia różni się zasadniczo w zależności od obszaru ustawodawstwa, który rozpatrujemy. Powstaje zatem pytanie, czy istnieje potrzeba, a jeśli tak, to czy możliwe jest stworzenie takiej definicji, która byłaby wspólna dla różnych dziedzin prawa. Artykuł zawiera analizę semantyczną pojęcia „rodzina” w polskim ustawodawstwie ze względu na jego zakres strukturalny.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Sterna-Zielińska, Karolina (2016). Zakres semantyczny pojęcia „rodzina” w prawie polskim. (2016). Zakres semantyczny pojęcia „rodzina” w prawie polskim. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 8(1), 99–117. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.104 (Original work published 3/2016n.e.)

MLA style

Sterna-Zielińska, Karolina. „Zakres Semantyczny Pojęcia „Rodzina” W Prawie Polskim”. 3/2016n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 8, nr 1, 2016, ss. 99–117.

Chicago style

Sterna-Zielińska, Karolina. „Zakres Semantyczny Pojęcia „Rodzina” W Prawie Polskim”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 8, nr 1 (2016): 99–117. doi:10.7206/kp.2080-1084.104.