en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 3/2016 
Tom 8 
Numer 1

Odpowiedzialność za ochronę infrastruktury krytycznej – wybrane aspekty

Sylwia Jaśkiewicz-Kamińska
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

3/2016 8 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.100

Abstrakt

W artykule zarysowano problematykę ochrony infrastruktury krytycznej na tle wybranych aspektów odpowiedzialności prawnej. Infrastruktura krytyczna stanowi istotny element ciągłości funkcjonowania państwa w wymiarze gospodarczym, społecznym i politycznym. Podstawę odpowiedzialności prawnej za jej ochronę stanowią normy prawa administracyjnego, cywilnego i karnego. Odpowiedzialność ta pozostaje rozproszona pomiędzy podmioty prywatne i publiczne, co stanowi skutek procesów liberalizacji i internacjonalizacji rynków sektorowych (np. tworzenie sieci transeuropejskich). Wyznaczenie jej granic w przypadku pojawienia się lub eskalacji zagrożeń dla funkcjonowania infrastruktury krytycznej na etapie zapobiegania, reagowania i odbudowy może stwarzać problemy natury prawnej. Ochrona infrastruktury krytycznej staje się trudnym do ustalenia mariażem dwóch sfer: imperium i dominium.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Jaśkiewicz-Kamińska , Sylwia (2016). Odpowiedzialność za ochronę infrastruktury krytycznej – wybrane aspekty. (2016). Odpowiedzialność za ochronę infrastruktury krytycznej – wybrane aspekty. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 8(1), 55-66. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.100 (Original work published 3/2016n.e.)

MLA style

Jaśkiewicz-Kamińska , Sylwia. „Odpowiedzialność Za Ochronę Infrastruktury Krytycznej – Wybrane Aspekty”. 3/2016n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 8, nr 1, 2016, ss. 55-66.

Chicago style

Jaśkiewicz-Kamińska , Sylwia. „Odpowiedzialność Za Ochronę Infrastruktury Krytycznej – Wybrane Aspekty”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 8, nr 1 (2016): 55-66. doi:10.7206/kp.2080-1084.100.