en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 6/2016 
Tom 8 
Numer 2

Creative interpretation of lex Rhodia de iactu in the legal doctrine of ius commune

Bartosz Zalewski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

6/2016 8 (2) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.115

Abstrakt

Wśród recypowanych instytucji prawa rzymskiego, których historyczna ewolucja w ramach ius commune jest wyjątkowo interesująca, wskazać należy zagadnienia związane ze sposobem rozdziału szkód powstałych na skutek wyrzucenia ze statku części ładunku ze względu na ryzyko jego zatonięcia wynikające z przeciążenia. Zebrane w tytule De lege Rhodia de iactu rozważania prawników rzymskim były już przedmiotem twórczej interpretacji średniowiecznych prawników. Szczególnie znacząca wydaje się tutaj rola przedstawicieli szkoły glosatorów, stanowiąc istotny wkład w rozwój europejskiej nauki prawa późniejszych stuleci. W czasach nowożytnych innowacje wprowadzone przez przedstawicieli wspomnianej szkoły postrzegano jako communis opinio doctorum i stosowano w praktyce orzeczniczej Sądu Kameralnego Rzeszy. Celem ich była naprawa wszelkiej szkody, która poniesiona została w interesie wspólnym lub cudzym, co przełożyło się na treść ABGB oraz polskiego Kodeksu Cywilnego oraz norm prawa rzymsko-holenderskiego.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Zalewski, Bartosz (2016). Creative interpretation of lex Rhodia de iactu in the legal doctrine of ius commune. (2016). Creative interpretation of lex Rhodia de iactu in the legal doctrine of ius commune. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 8(2), 173-191. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.115 (Original work published 6/2016n.e.)

MLA style

Zalewski, Bartosz. „Creative Interpretation Of Lex Rhodia De Iactu In The Legal Doctrine Of Ius Commune”. 6/2016n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 8, nr 2, 2016, ss. 173-191.

Chicago style

Zalewski, Bartosz. „Creative Interpretation Of Lex Rhodia De Iactu In The Legal Doctrine Of Ius Commune”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 8, nr 2 (2016): 173-191. doi:10.7206/kp.2080-1084.115.