en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 6/2016 
Tom 8 
Numer 2

Criminal-law protection against cybercrime in Poland: Successful harmonisation or unachieved task?

Małgorzata Skórzewska-Amberg
Kozminski University

6/2016 8 (2) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.113

Abstrakt

Celem opracowania jest analiza polskiego prawa karnego dotyczącego cyberprzestępczości, a w szczególności analiza ich zgodności z regulacjami przyjętymi przez Radę Europy i Unię Europejską. Proces wdrażania norm ustanowionych na forum europejskim został w Polsce zainicjowany jeszcze przed wstąpieniem do UE i trwa już od ponad dekady. Polskie prawo karne nie jest jednak jeszcze w pełni zgodne z międzynarodowymi wymogami dotyczącymi cyberprzestępczości. Niniejszy artykuł jest próbą identyfikacji pewnych obszarów prawa karnego, które powinny zostać zmienione, a także przedstawienia rozwiązań de lege ferenda.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Skórzewska-Amberg, Małgorzata (2016). Criminal-law protection against cybercrime in Poland: Successful harmonisation or unachieved task?. (2016). Criminal-law protection against cybercrime in Poland: Successful harmonisation or unachieved task?. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 8(2), 126-156. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.113 (Original work published 6/2016n.e.)

MLA style

Skórzewska-Amberg, Małgorzata. „Criminal-Law Protection Against Cybercrime In Poland: Successful Harmonisation Or Unachieved Task?”. 6/2016n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 8, nr 2, 2016, ss. 126-156.

Chicago style

Skórzewska-Amberg, Małgorzata. „Criminal-Law Protection Against Cybercrime In Poland: Successful Harmonisation Or Unachieved Task?”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 8, nr 2 (2016): 126-156. doi:10.7206/kp.2080-1084.113.