en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 6/2016 
Tom 8 
Numer 2

Hub-and-spoke cartel – how to assess horizontal collusion in disguise?

Iga Małobędzka
Utrecht University

6/2016 8 (2) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.110

Abstrakt

Zwiększona skuteczność w zakresie egzekwowania prawa konkurencji przyczyniła się do pojawienia się nietypowego rodzaju kartelu, który angażuje nie tylko konkurentów, lecz również ich wspólnego dostawcę (lub detalistę). Ten tzw. kartel typu hub-and-spoke polega na wymianie informacji strategicznych między dwoma lub większą liczbą konkurentów (tzw. spoke) za pośrednictwem wspólnego kontrahenta działającego na innym poziomie łańcucha produkcji/dystrybucji (tzw. hub), który zwykle przyczynia się do stabilizacji kartelu. Ze względu na obecność wertykalnego elementu tej praktyki, pojawia się pytanie, czy taką pośrednią wymianę informacji między konkurentami należy oceniać w taki sam sposób jak jej bezpośredni odpowiednik, tj. jako ograniczenie konkurencji ze względu na cel, niewymagające analizy jej rzeczywistych skutków. Pomimo że instytucje UE nie rozstrzygały jeszcze o legalności takich praktyk, orzecznictwo sądów krajowych
może stanowić przydatną wskazówkę na temat elementów składających się na kartel typu hub-and-spoke oraz sposobu oceny tej praktyki w ramach prawa konkurencji UE. Analiza unijnego oraz krajowego orzecznictwa pozwala stwierdzić, że kartele typu hub-and-spoke stanowią de facto horyzontalną wymianę informacji i powinny być oceniane jak pozostałe ograniczenia konkurencji ze względu na cel. Należy mieć jednak na względzie, że kartele typu hub-and-spoke mogą również stanowić element normalnych negocjacji z partnerami handlowymi, a także, pod pewnymi warunkami, mogą prowadzić do przyrostu wydajności. Oba te elementy powinny być uwzględnione w badaniu zgodności danej praktyki z prawem konkurencji UE.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Małobędzka, Iga (2016). Hub-and-spoke cartel – how to assess horizontal collusion in disguise?. (2016). Hub-and-spoke cartel – how to assess horizontal collusion in disguise?. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 8(2), 64-78. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.110 (Original work published 6/2016n.e.)

MLA style

Małobędzka, Iga. „Hub-And-Spoke Cartel – How To Assess Horizontal Collusion In Disguise?”. 6/2016n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 8, nr 2, 2016, ss. 64-78.

Chicago style

Małobędzka, Iga. „Hub-And-Spoke Cartel – How To Assess Horizontal Collusion In Disguise?”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 8, nr 2 (2016): 64-78. doi:10.7206/kp.2080-1084.110.