en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 6/2016 
Tom 8 
Numer 2

The stages of human life distinguished in non-legal Roman sources

Wojciech Kosior
University of Rzeszów

6/2016 8 (2) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.108

Abstrakt

Wiek człowieka jest popularnym przedmiotem badawczym wielu dziedzin nauki i ich pochodnych. Przedmiot ten wykorzystywany jest również przez naukę prawa. W prawie rzymskim również funkcjonowały kategorie wieku, od przekroczenia których zależała pozycja prawna danej osoby. W artykule poddano badaniu rzymskie źródła nieprawnicze traktujące o podziale życia ludzkiego na etapy. W efekcie przeprowadzonych badań udało się ustalić, iż w starożytnym Rzymie funkcjonowało kilka teorii na ten temat. Popularnymi klasyfikacjami był podział życia człowieka na trzy, cztery, pięć, sześć oraz siedem etapów. U podstaw każdej teorii leży inne uzasadnienie i inne argumenty. Wśród tych można wskazać argumenty medyczne, psychologiczne, numerologiczne a nawet poniekąd wojskowo-administracyjne.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Kosior, Wojciech (2016). The stages of human life distinguished in non-legal Roman sources. (2016). The stages of human life distinguished in non-legal Roman sources. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 8(2), 27-46. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.108 (Original work published 6/2016n.e.)

MLA style

Kosior, Wojciech. „The Stages Of Human Life Distinguished In Non-Legal Roman Sources”. 6/2016n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 8, nr 2, 2016, ss. 27-46.

Chicago style

Kosior, Wojciech. „The Stages Of Human Life Distinguished In Non-Legal Roman Sources”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 8, nr 2 (2016): 27-46. doi:10.7206/kp.2080-1084.108.