en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 9/2016 
Tom 8 
Numer 3

Protecting the interests of the group (collective) in the jurisdiction of courts of common pleas and the Supreme Court in Poland

Joanna Studzińska
Katolicki Uniwersytet Lubelski

9/2016 8 (3) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.125

Abstrakt

Ustawa z 17.12.2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym regulująca postępowanie sądowe w sprawach, w których dochodzone są roszczenia co najmniej 10 osób, jest swoistym novum w prawie polskim. Niewątpliwie jest aktem prawnym usprawniającym i unowocześniającym polskie postępowanie cywilne. Jednakże powinno się zwrócić uwagę na nowe rozwiązania i brak ich doprecyzowania, a co za tym idzie znaczenia wydanych już w tych sprawach orzeczeń Sądu Najwyższego. Z tego względu przedstawione i przeanalizowane zostało dotychczasowe orzecznictwo w tym przedmiocie dotyczące dookreślenia zakresu przedmiotowego, pojęcia i zakresu ujednolicenia roszczeń, a także pojęcia i wymogów reprezentanta grupy. Niewątpliwie zaczynająca kształtować się praktyka, co zostało wskazane na przykładzie orzeczeń, pozwoli dopiero doprecyzować zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy. Duże znacznie dla funkcjonowania postępowań grupowych ma możliwość ograniczenia roszczeń do żądania ustalenia odpowiedzialności pozwanego, bo ujednolicenie roszczeń pieniężnych jest w praktyce bardzo trudne. Dotychczasowe orzecznictwo sądów wskazuje, że ujednolicenie należy rozumieć jako wystąpienie przez wszystkich członków grupy z żądaniem udzielenia tej samej rodzajowo formy ochrony prawnej. Wiele problemów praktycznych budzi także pojęcie reprezentanta grupy i sposobu, w jaki grupa powinna dokonać jego wyboru.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Studzińska, Joanna (2016). Protecting the interests of the group (collective) in the jurisdiction of courts of common pleas and the Supreme Court in Poland. (2016). Protecting the interests of the group (collective) in the jurisdiction of courts of common pleas and the Supreme Court in Poland. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 8(3), 162–186. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.125 (Original work published 9/2016n.e.)

MLA style

Studzińska, Joanna. „Protecting The Interests Of The Group (Collective) In The Jurisdiction Of Courts Of Common Pleas And The Supreme Court In Poland”. 9/2016n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 8, nr 3, 2016, ss. 162–186.

Chicago style

Studzińska, Joanna. „Protecting The Interests Of The Group (Collective) In The Jurisdiction Of Courts Of Common Pleas And The Supreme Court In Poland”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 8, nr 3 (2016): 162–186. doi:10.7206/kp.2080-1084.125.