en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 9/2016 
Tom 8 
Numer 3

Zróżnicowanie podstaw prawnych zakazu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną

Anna Pudło
Akademia Leona Koźmińskiego

9/2016 8 (3) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.121

Abstrakt

Obecny system ochrony praw człowieka ma wielopłaszczyznowy charakter, w którym można zidentyfikować trzy standardy ochrony (powszechny, regionalny oraz krajowy). Z takim stanem rzeczy związanych jest szereg trudności w określeniu wzajemnych relacji między tymi standardami. Odnosi się to również do obowiązujących ram prawnych zakazu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Zróżnicowanie źródeł ochrony praw podstawowych w prawie międzynarodowym publicznym oraz w ramach systemów regionalnych przedkłada się na problemy związane z różnymi zakresami ich zastosowania oraz skutkami prawnymi, które one wywołują, co związane jest również z problematyką dochodzenia roszczeń. Celem autorki jest odpowiedź na pytanie, czy możliwe jest stworzenie jednolitego standardu ochrony przed dyskryminacją ze względu na orientację seksualną. Z tego względu zasadniczym przedmiotem artykułu jest analiza obowiązujących podstaw prawnych zarówno w powszechnym, jak i regionalnym systemie ochrony praw człowieka (m.in. Rada Europy oraz Unia Europejska).

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Pudło, Anna (2016). Zróżnicowanie podstaw prawnych zakazu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. (2016). Zróżnicowanie podstaw prawnych zakazu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 8(3), 91-117. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.121 (Original work published 9/2016n.e.)

MLA style

Pudło, Anna. „Zróżnicowanie Podstaw Prawnych Zakazu Dyskryminacji Ze Względu Na Orientację Seksualną”. 9/2016n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 8, nr 3, 2016, ss. 91-117.

Chicago style

Pudło, Anna. „Zróżnicowanie Podstaw Prawnych Zakazu Dyskryminacji Ze Względu Na Orientację Seksualną”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 8, nr 3 (2016): 91-117. doi:10.7206/kp.2080-1084.121.