en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 3/2019 
Tom 11 
Numer 1

Konstytucjonalizm w postkonwencjonalnym społeczeństwie

3/2019 11 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.277

Abstrakt

Nowoczesność, rozumiana jako permanentny kryzys legitymizacji i autorytetu, jest stałym wyzwaniem dla konstytucjonalizmu. Artykuł rekonstruuje niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą zastępowanie polityczności przez imperatywy moralne. We współczesnych społeczeństwach spory polityczne przeradzają się w tzw. wojny kulturowe, a linie podziału wyznaczają dwie zwalczające się moralności: liberalna i konserwatywna. Na wybranych przykładach z sądownictwa konstytucyjnego proponuję na nowo przemyśleć definicję polityczności w konstytucjonalizmie, by uporać się z trapiącym go kryzysem legitymizacji i autorytetu.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Paździora, Michał (2019). Konstytucjonalizm w postkonwencjonalnym społeczeństwie. (2019). Konstytucjonalizm w postkonwencjonalnym społeczeństwie. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 11(1), 106–120. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.277 (Original work published 3/2019n.e.)

MLA style

Paździora, Michał. „Konstytucjonalizm W Postkonwencjonalnym Społeczeństwie”. 3/2019n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 11, nr 1, 2019, ss. 106–120.

Chicago style

Paździora, Michał. „Konstytucjonalizm W Postkonwencjonalnym Społeczeństwie”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 11, nr 1 (2019): 106–120. doi:10.7206/kp.2080-1084.277.