en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 3/2021 
Tom 13 
Numer 1

Unia Europejska – wspólny los Polski i Litwy, czy indywidualne wyzwanie?

Teresa Gardocka
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Dariusz Jagiełło
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

3/2021 13 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.440

Abstrakt

Opracowanie stanowi próbę przedstawienia sytuacji Polski i Litwy po wejściu do Unii Europejskiej oraz ewolucji oceny społecznej przynależności do Unii przez Polaków. Szczególnie istotnym momentem jest przejście od spojrzenia na Unię z punktu widzenia korzyści materialnych wiążących się z akcesją do patrzenia na wspólnotę europejską jako wspólnotę wartości, stanowiącą gwarancję europejskiej solidarności i wyrównania szans, także w sferze materialnej. Autorzy rozważają kwestię, czy zauważalne w Polsce nastroje narodowe (nacjonalistyczne) i roszczeniowe wobec państw starej unii stanowią zagrożenie dla akceptacji wspólnych wartości i roli Polski we wspólnocie.

Powiązania

  1. Buras P., Pełczyńska-Nałęcz K., Po co nam dzisiaj Unia?, Warszawa 2018. [Google Scholar]
  2. Gadomski W., Polska w Unii Europejskiej: 15 lat minęło, obserwatorfinansowy.pl (dostęp: 23.06.2019). [Google Scholar]
  3. Handel zagraniczny. Polska w Unii Europejskiej, GUS, Warszawa 2018. [Google Scholar]
  4. Konieczna-Sałamatin J., Unia europejskich wartości?, Warszawa 2018. [Google Scholar]
  5. Polska w Unii Europejskiej 2004–2014, GUS 2014. [Google Scholar]
  6. Rowiński J., SAPARD – programowanie i realizacja, Warszawa 2005. [Google Scholar]
  7. Szczerski K., Utopia europejska. Kryzys integracji i polska inicjatywa naprawy, Warszawa 2017. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Gardocka, Teresa & Jagiełło, Dariusz (2021). Unia Europejska – wspólny los Polski i Litwy, czy indywidualne wyzwanie?. (2021). Unia Europejska – wspólny los Polski i Litwy, czy indywidualne wyzwanie?. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(1), 271–280. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.440 (Original work published 3/2021n.e.)

MLA style

Gardocka, Teresa and Jagiełło, Dariusz. „Unia Europejska – Wspólny Los Polski I Litwy, Czy Indywidualne Wyzwanie?”. 3/2021n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 13, nr 1, 2021, ss. 271–280.

Chicago style

Gardocka, Teresa and Jagiełło, Dariusz. „Unia Europejska – Wspólny Los Polski I Litwy, Czy Indywidualne Wyzwanie?”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 13, nr 1 (2021): 271–280. doi:10.7206/kp.2080-1084.440.