en pl
en pl

Decyzje

Zobacz wydanie
Rok 12/2020 
Tom 2020 
Numer 34

Decyzje uczestników teleturnieju: różnice kulturowe, racjonalność i uczenie się

Júlio Lobão
University of Porto

12/2020 2020 (34) Decyzje

DOI 10.7206/DEC.1733-0092.144

Abstrakt

W artykule przeanalizowano francuską i wietnamską wersję teleturnieju The Price is Right, korzystając z danych ze 130 odcinków. Skupiono się na grze licytacyjnej obejmującej 434 rundy i 1736 ofert. Udokumentowano, że gracze znacznie odbiegają od tego, co przewiduje model racjonalnych oczekiwań, zwłaszcza w populacji francuskiej. Ponadto okazało się, że czwarty oferent w Wietnamie wygrywa częściej niż we Francji, mimo że rzadziej stosuje optymalne strategie. Wyniki te można przypisać przyczynom kulturowym. Uczestnicy z kolektywistycznej kultury tolerującej niepewność (tj. z Wietnamu) są bardziej niechętni do podejmowania strategicznych przetargów niż osoby z kultury indywidualistycznej, unikającej niepewności (czyli z Francji). Jednak wietnamscy zawodnicy zwracają większą uwagę na szacunki poprzednich graczy i dzięki temu lepiej wykorzystują przewagę informacyjną związaną z sekwencyjnym charakterem gry. Zebrane dowody ogólnie sugerują, że kultura jest ważną, lecz pomijaną zmienną w badaniach dotyczących różnic między krajami w podejmowaniu decyzji.

Powiązania

 1. Antonovics, K., Arcidiacono, P., & Walsh R. (2005). Games and Discrimination: Lessons From the Weakest Link. Journal of Human Resources, 40, 918-947. [Google Scholar]
 2. Bae, S.C., Chang, K., & Kang, E. (2012). Culture, Corporate Governance, and Dividend Policy: International Evidence. Journal of Financial Research, 35, 289-316. [Google Scholar]
 3. Bennett, R.W., & Hickman, K.A. (1993). Rationality and the ‘price is right’. Journal of Economic Behavior and Organization, 21, 99-105. [Google Scholar]
 4. Berk, J.B., Hughson, E., & Vandezande, K. (1996). The Price is Right, But Are the Bids? An Investigation of Rational Decision Theory. American Economic Review, 86, 954-970. [Google Scholar]
 5. Chang, L., Mak, M.C.K., Wu, B.P., Chen, B.B., & Lu, H.J. (2011). Cultural Adaptations to Environmental Variability: An Evolutionary Account of East-West Differences. Educational Psychological Review, 23, 99-129. [Google Scholar]
 6. Chui, A., Titman, S., & Wei, J. (2010). Individualism and Momentum around the World. Journal of Finance, 65, 361-392. [Google Scholar]
 7. Daniel, K., Hirshleifer, D., & Subrahmanyam, A. (1998). Investor Psychology and Security Market under- and Overreactions. Journal of Finance, 53, 1839-1885. [Google Scholar]
 8. Gigerenzer, G., & Selten, R. (Eds.) (2002). Bounded Rationality: The Adaptative Toolbox. MIT Press. [Google Scholar]
 9. Gigerenzer, G., Hertwig, R., & Pachur, T. (Eds.) (2015). Heuristics: The Foundation of Adaptive Behavior. Oxford University Press. [Google Scholar]
 10. Guiso, L., Poala, S., & Zingales, L. (2006). Does culture affect economic outcomes? Journal of Economic Perspectives, 20, 23-48. [Google Scholar]
 11. Gurevich, G., & Kliger, D. (2013). The Manipulation: Socio-economic decision making. Journal of Economic Psychology, 39, 171-184. [Google Scholar]
 12. Hartley, R., Lanot, G., & Walker, I. (2014). Who Really Wants to Be a Millionaire? Estimates of Risk Aversion from Gameshow Data. Journal of Applied Econometrics, 29, 861-879. [Google Scholar]
 13. Healy, P., & Noussair, C. (2004). Bidding behavior in the ‘price is right’ game: an experimental study. Journal of Economic Behavior and Organization, 54, 231-247. [Google Scholar]
 14. Henrich, J. (2000). Does Culture Matter in Economic Behavior? Ultimatum Game Bargaining Among the Machiguenga of the Peruvian Amazon. American Economic Review, 90, 973-979. [Google Scholar]
 15. Henrich, J., Boyd, R., Bowles, S., Camerer, C., Fehr, E., Gintis, H., & McElreath, R. (2001). In Search of Homo Economicus: Behavioral Experiments in 15 Small-Scale Societies. American Economic Review, 91, 73-78. [Google Scholar]
 16. Hofstede, G. (1980). Culture’s Consequences: International Differences in Work-Related Values. Beverly Hills, CA: Sage. [Google Scholar]
 17. Hofstede, G. (1986). Cultural Differences in Teaching and Learning. International Journal of Intercultural Relations, 10, 301-320. [Google Scholar]
 18. Hofstede, G. (2011). Dimensionalizing Cultures: the Hofstede Model in Context. Online readings in psychology and culture, 2, p. 8. [Google Scholar]
 19. Hofstede Insights (2020). Compare countries. Available at: https://www.hofstede-insights.com/product/compare-countries/ (accessed 23 January 2020). [Google Scholar]
 20. Hofstede, G., & Bond, M.H. (1988). The Confucius connection: from cultural roots to economic growth. Organizational Dynamics, 16, 4-21. [Google Scholar]
 21. Hofstede, G., Hofstede, G.J., & Minkov, M. (2010). Cultures and Organizations: Software of the Mind (Rev. 3rd ed.). New York: McGraw-Hill. [Google Scholar]
 22. International Monetary Fund (2018). World Economic Outlook: Challenges to Steady Growth. World Economic and Financial Surveys. [Google Scholar]
 23. Ji, L., & Yap, S. (2016). Culture and cognition. Current Opinion in Psychology, 8, 105-111. [Google Scholar]
 24. Ji, L., Guo, T., Zhang, Z., & Messervey, D. (2009). Looking Into the Past: Cultural Differences in Perception and Representation of Past Information. Journal of Personality and Social Psychology, 96, 761-769. [Google Scholar]
 25. Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. Econometrica, 47, 263-292. [Google Scholar]
 26. Keldenich, K., & Klemm, M. (2014). Double or nothing?! Small group decisions under risk in “Quiz Taxi”. Theory and Decision, 77, 243-274. [Google Scholar]
 27. Kvam, P.H. (2018) A Probability Model for Strategic Bidding on “The Price is Right”. Decision Analysis, 15, 195-207. [Google Scholar]
 28. LeFebvre, R., & Franke, V. (2013). Culture Matters: Individualism vs. Collectivism in Confl ict Decision-Making. Societies, 3, 128-146. [Google Scholar]
 29. Levitt, S.D. (2004). Testing Theories of Discrimination: Evidence from Weakest Link. Journal of Law and Economics, 47, 431-452. [Google Scholar]
 30. Lu, L., Rose, G.M., & Blodgett, J.G. (1999). The Effects of Cultural Dimensions on Ethical Decision Making in Marketing: An Exploratory Study. Journal of Business Ethics, 18, 91-105. [Google Scholar]
 31. Mann, L., Radford, M., Burnett, P., Ford, S., Bond, M., Leung, K., Nakamura, H., Vaughan, G. & Yang, K. (1998). Cross-cultural Differences in Self-reported Decision-making Style and Confidence. International Journal of Psychology, 33, 325-335. [Google Scholar]
 32. Markus, H.R., & Kitayama, S. (1991). Culture and self: Implications for cognition, emotion and motivation. Psychological Review, 98, 224-253. [Google Scholar]
 33. Minkov, M. (2007). What makes us different and similar: A new interpretation of the World Values Survey and other cross-cultural data. Sofi a, Bulgaria: Klasika i Stil. [Google Scholar]
 34. Nettle, D. (2009). Beyond nature versus culture: cultural variation as an evolved characteristic. Journal of the Royal Anthropological Institute, 15, 223-240. [Google Scholar]
 35. Ohbuchi, K., Fukushima, O., & Tedeschi, J. (1999). Cultural Values in Confl ict Management: Goal Orientation, Goal Attainment, and Tactical Decision. Journal of Cross-Cultural Psychology, 30, 51-71. [Google Scholar]
 36. Olsen, R. (2011). Financial Risk Perceptions: A Behavioral Perspective. In R. Yazdipour (Ed.), Advances in Entrepreneurial Finance: With Applications from Behavioral Finance and Economics (pp. 45-68). Springer. [Google Scholar]
 37. Schkade, L.L., Romani, S., & Uzawa, M. (1978). Human information processing and environmental complexity: an experiment in four cultures. ASCI Journal of Management, 8, 56-63. [Google Scholar]
 38. Van Dolder, D., Van den Assem, M.J., Camerer, C., & Thaler, R.H. (2015). Standing United or Falling Divided? High Stakes Bargaining in a TV Game Show. American Economic Review: Papers and Proceedings, 105, 402-407. [Google Scholar]
 39. Tenorio, R., & Cason, T.N. (2002). To spin or not to spin? Natural and laboratory experiments from ‘the price is right’. Economic Journal, 112, 170-195. [Google Scholar]
 40. Tversky, A., & Kahneman, D. (1986). Rational Choice and the Framing of Decisions. Journal of Business, 59, 251-278. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Lobão, Júlio (2020). Decyzje uczestników teleturnieju: różnice kulturowe, racjonalność i uczenie się . (2020). Decyzje uczestników teleturnieju: różnice kulturowe, racjonalność i uczenie się . Decyzje, 2020(34), 5-27. https://doi.org/10.7206/DEC.1733-0092.144 (Original work published 12/2020n.e.)

MLA style

Lobão, Júlio. „Decyzje Uczestników Teleturnieju: Różnice Kulturowe, Racjonalność I Uczenie Się ”. 12/2020n.e. Decyzje, t. 2020, nr 34, 2020, ss. 5-27.

Chicago style

Lobão, Júlio. „Decyzje Uczestników Teleturnieju: Różnice Kulturowe, Racjonalność I Uczenie Się ”. Decyzje, Decyzje, 2020, nr 34 (2020): 5-27. doi:10.7206/DEC.1733-0092.144.