en pl
en pl

Decyzje

Zobacz wydanie
Rok 12/2013 
Numer 20

Between The Voice Of Conscience And Bonds Of Friendship. Behaviour Of Bystanders Of Bullying And School Class Structure

Agata Komendant-Brodowska
Uniwersytet Warszawski

12/2013 (20) Decyzje

DOI 10.7206/DEC.1733-0092.12

Abstrakt

Artykuł ma na celu analizę związku między strukturą klasy szkolnej a problemem dręczenia. Dręczenie (ang. bullying) jest specyficznym typem przemocy występującym w środowisku szkolnym, polegającym na długotrwałym, systematycznym stosowaniu przemocy wobec relatywnie bezbronnej ofiary przez jednego lub kilku agresorów. Charakterystyczne dla tego rodzaju przemocy jest uwikłanie w problem nie tylko agresora i ofiary, ale i innych uczniów, będących świadkami przemocy. Prześladowcy zależy nie tyle na cierpieniu ofiary, co na uzyskaniu uprzywilejowanej pozycji w grupie. Obserwatorzy są zatem istotnymi aktorami w toczącym się procesie, bo ich aprobata lub sprzeciw wobec działań dręczyciela mogą decydować o tym, czy będzie on dręczyć swoją ofiarę. W artykule analizuję zachowanie świadków przemocy i przy użyciu modelu gry wieloosobowej w populacji ustrukturyzowanej staram się pokazać, jaki wpływ na pojawienie się w klasie szkolnej dręczenia może mieć struktura tej klasy.

Powiązania

 1. Aronson, Elliot. 2002. Building Empathy, Compassion and Achievement in the Jigsaw Classroom. W: J.M. Aronson (red.) Improving Academic Achievement: Impact of Psychological Factors on Education. Academic Press. [Google Scholar]
 2. Aronson, Elliot. 1978. The Jigsaw Classroom. Beverly Hills: Sage Publications. [Google Scholar]
 3. Aronson, Elliot. 2000. Nobody Left to Hate. Teaching Compassion After Columbine. New York: W.H. Freeman. [Google Scholar]
 4. Aronson, Elliot, Timothy D. Wilson i Robin M. Akert. 2006. Psychologia Społeczna. Vol. 5 Warszawa: Wydawnictwo Zysk i S-ka. [Google Scholar]
 5. Batorski, Dominik. 2008. Metody analizy sieci i ich zastosowanie w Ewaluacji. W: A. Haber, [Google Scholar]
 6. M. Szalaj (red.) Środowisko i warsztat ewaluacji. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. [Google Scholar]
 7. Bendor, Jonathan i Piotr Swistak,. 1998. Evolutionary equilibria: Characterization theorems and their implications. „Theory and Decision” 45(2): 99-159. [Google Scholar]
 8. Binmore, Ken G. 2007. Playing for real. Oxford University Press. [Google Scholar]
 9. Cappadocia, M. Catherine, Debra Pepler, Joanne G. Cummings i Wendy Craig. 2012. Individual Motivations and Characteristics Associated with Bystander Intervention during Bullying Episodes among Children and Youth. „Canadian Journal of School Psychology” 27 (3): 201-216. [Google Scholar]
 10. Choi, Sumi i Young Il Cho. 2013. Infl uence of Psychological and Social Factors on Bystanders’ Roles in School Bullying among Korean-American Students in the United States. „School Psychology International” 34 (1): 67-81. [Google Scholar]
 11. Coleman, James S., Elihu Katz i Herbert Menzel. 1957. The Diffusion of an Innovation among Physicians. „Sociometry” 20 (4): 253-270. [Google Scholar]
 12. Coleman, James S. 1986. Social Theory, Social Research, and a Theory of Action. „American Journal of Sociology”: 1309-1335. [Google Scholar]
 13. Coloroso, Barbara. 2002. The Bully, the Bullied, and the Bystander. Nowy Jork: Quill. Harper Collins. [Google Scholar]
 14. Craig, Wendy, Yossi Harel-Fisch, Haya Fogel-Grinvald, Suzanne Dostaler, Jorn Hetland, Bruce Simons-Morton, Michal Molcho, Margarida Gaspar de Mato, Mary Overpeck, Pernille Due i William Pickett. 2009. A Cross-National Profi le of Bullying and Victimization among Adolescents in 40 Countries. „International Journal of Public Health” 54: 216-224. [Google Scholar]
 15. Darley, John M. i Bibb Latane. 1968. Bystander Intervention in Emergencies: Diffusion of Responsibility. „Journal of Personality and Social Psychology” 8 (4): 377-383. [Google Scholar]
 16. Dixit, Avinash K. i Susan Skeath. 1999. Games of Strategy. New York: Norton. [Google Scholar]
 17. Easley, David i Jon Kleinberg. 2010. Networks, Crowds, and Markets. Vol. 8 Cambridge University Press. [Google Scholar]
 18. Flannery, Daniel J. 1997. School Violence: Risk, Preventive Intervention, and Policy. Urban Diversity Series no. 109. New York: ERIC Clearinghouse on Urban Education [Google Scholar]
 19. Hawker, David S.J. i Michael J. Boulton. 2000. Twenty Years’ Research on Peer Victimization and Psychosocial Maladjustment: A Meta-Analytic Review of Cross-Sectional Studies. „Journal of Child Psychology and Psychiatry” 41 (4): 441-455. [Google Scholar]
 20. Jackson, Matthew O. 2008. Social and Economic Networks. Princeton University Press. [Google Scholar]
 21. Kärnä, Annti, Marinus Voeten, Todd D. Little, Elisa Poskiparta, Anne Kaljonen i Christina Salmivalli. 2011. A Large-Scale evaluation of the KiVa antibullying program: Grades 4–6. „Child Development” 82(1): 311-330. [Google Scholar]
 22. Kärnä, Annti, Marinus Voeten, Elisa Poskiparta i Christina Salmivalli. 2010. Vulnerable Children in Varying Classroom Contexts: Bystanders’ Behaviors Moderate the Effects of Risk Factors on Victimization. „Merrill-Palmer Quarterly” 56 (3): 261-282. [Google Scholar]
 23. Kochenderfer-Ladd, Becky i Wendy Troop-Gordon. 2010. Introduction to the Special Issue: Contexts, Causes, and Consequences. „Merrill-Palmer Quarterly” 56 (3): 221-230. [Google Scholar]
 24. Komendant-Brodowska, Agata. 2009. Grzech zaniechania. Świadkowie przemocy szkolnej w perspektywie teorii gier. „Decyzje” 11: 5-47. [Google Scholar]
 25. Komendant-Brodowska, Agata, Anna Baczko-Dombi i Anna Giza-Poleszczuk. 2011a. Przemoc w szkole. Raport z badań. www.szkolabezprzemocy.pl [Google Scholar]
 26. Komendant-Brodowska, Agata, Anna Baczko-Dombi i Anna Giza-Poleszczuk. 2011b. W jakich szkołach częściej, a w jakich rzadziej pojawia się przemoc? Raport z badań. www.szkolabezprzemocy.pl [Google Scholar]
 27. Lee, Chris. 2004. Preventing Bullying in Schools: A Guide for Teachers and Other Professionals Sage Publications Limited. [Google Scholar]
 28. Morris, Stephen. 2000. Contagion. „The Review of Economic Studies” 67 (1): 57-78. [Google Scholar]
 29. Nowak, Andrzej. 1996. Bąble nowego w morzu starego. W: Mirosława Marody, Ewa Gucwa-Leśny (red.). Podstawy życia społecznego w Polsce. Warszawa: Uniwersytet Warszawski [Google Scholar]
 30. Oh, Insoo i Richard J. Hazler. 2009. Contributions of Personal and Situational Factors to Bystanders’ Reactions to School Bullying. „School Psychology International” 30 (3): 291-310. [Google Scholar]
 31. Olweus, Dan. 1993. Bullying at School: What we Know and what we can Do. Oxford: Blackwell Publishers. [Google Scholar]
 32. Olweus, Dan. 2007. Mobbing. Fala przemocy w szkole. Jak ją powstrzymać? Warszawa: Jacek Santorski & Co. [Google Scholar]
 33. Pepler, Debra J. i Wendy M. Craig. 1995. A Peek Behind the Fence: Naturalistic Observations of Aggressive Children with Remote Audiovisual Recording. „Developmental Psychology” 31 (4): 548-553. [Google Scholar]
 34. Rigby, Ken. 2010. Przemoc w szkole. Jak ją ograniczać. Poradnik dla rodziców i pedagogów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. [Google Scholar]
 35. Rogers, Everett M. 2010. Diffusion of Innovations. Free Press. [Google Scholar]
 36. Ryan, Bryce i Neal C. Gross. 1950. Acceptance and Diffusion of Hybrid Corn Seed in Two Iowa Communities. Agricultural Experiment Station, Iowa State College of Agriculture and Mechanic Arts. [Google Scholar]
 37. Salmivalli, Christina. 2010. Bullying and the Peer Group: A Review. „Aggression and Violent Behavior” 15 (2): 112-120. [Google Scholar]
 38. Salmivalli, Christina. 1999. Participant Role Approach to School Bullying: Implications for Interventions. „Journal of Adolescence” 22 (4): 453-459. [Google Scholar]
 39. Salmivalli, Christina, Kirsti Lagerspetz, Kaj Bjorkqvist, Karin Osterman i Ari Kaukiainen. 1996. [Google Scholar]
 40. Bullying as a Group Process: Participant Roles and their Relations to Social Status within the Group. „Aggressive Behavior” 22 (1): 1-15. [Google Scholar]
 41. Salmivalli, Christina i Marinus Voeten. 2004. Connections between Attitudes, Group Norms, and Behaviour in Bullying Situations. „International Journal of Behavioral Development” 28 (3): 246-258 [Google Scholar]
 42. Schelling, Thomas C. 1978. Micromotives and Macrobehavior. Nowy Jork: Norton. [Google Scholar]
 43. Straffi n, Philip D. 2006. Teoria gier. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. [Google Scholar]
 44. Sutton, Jon, Peter K. Smith i John Swettenham. 1999. Bullying and ‘Theory of Mind’: A Critique of the „Social Skills Defi cit” View of Anti-Social Behaviour. „Social Development” 8 (1): 117-127. [Google Scholar]
 45. Swistak, Piotr. 2004. Ewolucyjne podstawy instytucji społecznych. „Decyzje” 1:11-35. [Google Scholar]
 46. Wasserman, Stanley i Katherine Faust. 1994. Social Network Analysis: Methods and Applications. Vol. 8 Cambridge University Press. [Google Scholar]
 47. Watts, Duncan J. i Peter Sheridan Dodds. 2007. Infl uentials, Networks, and Public Opinion Formation. „Journal of Consumer Research” 34 (4): 441-458. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Komendant-Brodowska, Agata (2013). Between The Voice Of Conscience And Bonds Of Friendship. Behaviour Of Bystanders Of Bullying And School Class Structure. (2013). Between The Voice Of Conscience And Bonds Of Friendship. Behaviour Of Bystanders Of Bullying And School Class Structure. Decyzje, (20), 67-104. https://doi.org/10.7206/DEC.1733-0092.12 (Original work published 12/2013n.e.)

MLA style

Komendant-Brodowska, Agata. „Between The Voice Of Conscience And Bonds Of Friendship. Behaviour Of Bystanders Of Bullying And School Class Structure”. 12/2013n.e. Decyzje, nr 20, 2013, ss. 67-104.

Chicago style

Komendant-Brodowska, Agata. „Between The Voice Of Conscience And Bonds Of Friendship. Behaviour Of Bystanders Of Bullying And School Class Structure”. Decyzje, Decyzje, nr 20 (2013): 67-104. doi:10.7206/DEC.1733-0092.12.