en pl
en pl

Decyzje

Zobacz wydanie
Rok 6/2014 
Numer 21

Analiza symulacyjna wieloobiektowej aukcji rosnącej. Wnioski dla planowanej aukcji częstotliwości LTE w Polsce

Maciej Sobolewski
Uniwersytet Warszawski

Tomasz Formański
Uniwersytet Warszawski

6/2014 (21) Decyzje

DOI 10.7206/DEC.1733-0092.23

Abstrakt

W drugiej połowie 2014 roku odbędzie się w Polsce procedura rezerwacji częstotliwości radiowych na potrzeby komercyjnych usług szybkiego Internetu (LTE). Z uwagi na ogromną wartość rynkową udostępnianych zasobów, po raz pierwszy w historii polskiego rynku telekomunikacyjnego, podział bloków wyłoniony będzie w drodze aukcji wieloobiektowej zorganizowanej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Bazując na własnościach teoretycznych wybranego przez UKE mechanizmu aukcyjnego, zbudowaliśmy symulator aukcyjny, przy pomocy którego pokazujemy, jak może wyglądać przebieg aukcji 5 bloków częstotliwości w paśmie 800 MHz oraz jakich przychodów można oczekiwać.

Powiązania

 1. Ausubel, L.M., Cramton, P. 2002. Demand reduction and inefficiency in multi-unit auctions. [Google Scholar]
 2. Binmore, K., Klemperer, P. 2002. The biggest auction ever: the sale of the British 3G telecom licences. „The Economic Journal” 112 (478): C74-C96. [Google Scholar]
 3. Brunner, C., Goeree, J.K., Holt, C.A., Ledyard, J.O. 2010. An experimental test of flexible co mbinatorial spectrum auction formats. „American Economic Journal: Microeconomic” 2 (1): 39-57. [Google Scholar]
 4. Cramton, P., Shoham, Y., Steinberg, R. 2006. Combinatorial auctions. [Google Scholar]
 5. DOTECON, & AETHA. 2012. Spectrum Value of 800Mhz, 1800Mhz and 2.6Ghz (pp. 80). [Google Scholar]
 6. Drabik, E. 2007. Aukcje w teorii i praktyce. Warszawa: Wydawnictwo SGGW. [Google Scholar]
 7. Engelbrecht-Wiggans, R., Kah n, M.C. 2005. Low-revenue equilibria in simultaneous ascending-bid au ctions. „Management Science” 51 (3): 508-518. [Google Scholar]
 8. Grimm, V., Riedel, F., Wolfstetter, E. 2003. Low price equilibrium in multi-unit auctions: the GSM spectrum auction in Germany. „International Journal of Industrial Organization” 21 (10): 1557-1569. [Google Scholar]
 9. Gruber, H. 2007. 3G mobile telecommunications licenses in Europe: a critical review. „info” 9 (6): 35-44. [Google Scholar]
 10. Klemperer, P. 2002a. How (not) to run auctions: The European 3G telecom auctions. „European Economic Review” 46 (4): 829-845. [Google Scholar]
 11. Klemperer, P. 2002b. What really matters in auction design. „The Journal of Economic Perspectives” 16 (1): 169-189. [Google Scholar]
 12. Lewczuk, A. 2006. Modele i własności aukcji symetrycznych. „Decyzje” 6: 81-105. [Google Scholar]
 13. Milgrom, P. 2000. Putting auction theory to work: The simultaneous ascending auction. „Journal of Political Economy” 108 (2): 245-272. [Google Scholar]
 14. Milgrom, P. 2004. Putting auction theory to work: Cambridge University Press. [Google Scholar]
 15. Milgrom, P., Weber, R. 1982. A theory of auctions a nd competitive bidding. „Econometrica: Journal of the Econometric Society”. Econometrica 50 (September 1982) 1089-1122. [Google Scholar]
 16. POINTTOPIC. 2012. Broadband coverage in Europe in 2 012, s. 212. [Google Scholar]
 17. Richter, K. 2006. Simulating Auctions. W: A. Namatame, T. Kaizouj i & Y. Aruka (Eds.), The Complex Networks of Economic Interactions (Vol. 567, s. 209-223): Springer Berlin Heidelberg. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Analiza symulacyjna wieloobiektowej aukcji rosnącej. Wnioski dla planowanej aukcji częstotliwości LTE w Polsce. (2014). Analiza symulacyjna wieloobiektowej aukcji rosnącej. Wnioski dla planowanej aukcji częstotliwości LTE w Polsce. Decyzje, (21), 96-114. https://doi.org/10.7206/DEC.1733-0092.23 (Original work published 6/2014n.e.)

MLA style

„Analiza Symulacyjna Wieloobiektowej Aukcji Rosnącej. Wnioski Dla Planowanej Aukcji Częstotliwości Lte W Polsce”. 6/2014n.e. Decyzje, nr 21, 2014, ss. 96-114.

Chicago style

„Analiza Symulacyjna Wieloobiektowej Aukcji Rosnącej. Wnioski Dla Planowanej Aukcji Częstotliwości Lte W Polsce”. Decyzje, Decyzje, nr 21 (2014): 96-114. doi:10.7206/DEC.1733-0092.23.