en pl
en pl

Decyzje

Zobacz wydanie
Rok 6/2015 
Numer 23

Metody głosowania w okręgach jednomandatowych i ich własności

Marek Kaminski
University of California

6/2015 (23) Decyzje

DOI 10.7206/DEC.1733-0092.48

Abstrakt

Niniejszą nieformalną dyskusję głównych wątków związanych z JOW-ami rozpoczyna zdefi niowanie najważniejszych metod głosowania, które mogą zostać użyte w okręgach jednomandatowych. Następnie omówione zostaną krótko najważniejsze konsekwencje polityczne okręgów jednomandatowych. Szczególną uwagę poświęcono konsekwencjom uznawanym za negatywne oraz potencjalnym sposobom zapobieżenia takim konsekwencjom. Kolejny rozdział zawiera porównanie bardziej subtelnych efektów związanych z wprowadzeniem metody większościowej versus metody głosu alternatywnego. Tekst zamyka krótki przegląd ordynacji wyborczych uznawanych za pośrednie między w pełni proporcjonalnymi i większościowymi.

Powiązania

 1. Black, D. (1948). The Median Voter Theorem. The Journal of Political Economy, 56(1), 23-34. [Google Scholar]
 2. CIA. (2015). https://www.cia.gov Dostęp 4 lipca 2015 roku. [Google Scholar]
 3. Downs, A. (1957). An economic theory of democracy. New York: Harper and Row. [Google Scholar]
 4. Duverger, M. (1952). Public opinion and political parties in France. American Political Science Review, 46, 1069-1078. [Google Scholar]
 5. Duverger, M. (1963). Political parties: Their organization and activity in the modern state. New York: John Wiley. (French version published in 1954) [Google Scholar]
 6. Electoral Knowledge Network (2015). Online interactive map. http://aceproject.org/epic-en/ CDMap?question=ES005&f= Dostęp 4 lipca 2015 roku. [Google Scholar]
 7. Haman, J. (2003). Demokracja, decyzje, wybory. Wydawnictwo Naukowe “Scholar”. [Google Scholar]
 8. Hotelling, H. (1929). Game theory for economic analysis. Economic Journal, 39, 41-47. [Google Scholar]
 9. Ingraham, Ch. (2014). America’s most gerrymandered districts. Pobrane z: http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2014/05/15/americas-most-gerrymandered-congressionaldistricts/ [Google Scholar]
 10. Kaminski, M. M. (2015). Empirical Examples of Voting Paradoxes. W: Heckelman, J. C., Miller, N. R., wyd., Social Choice and Voting, w druku, Springer Verlag. [Google Scholar]
 11. Lissowski, G. (2001). Elementy teorii wyboru społecznego. Wydawnictwo Naukowe “Scholar”, 2001. [Google Scholar]
 12. Mowbray, M., Gollmann, D. (2007, July 12). Electing the Doge of Venice: Analysis of a 13th century protocol. 20th IEEE Computer Security Foundations Symposium, IEEE, Venice, Italy, 295-308. [Google Scholar]
 13. Ordeshook, P., Shvetsova, O. (1994). Ethnic Heterogeneity, District Magnitude, and the Number of Parties. American Journal of Political Science, 38(1), 100-123. [Google Scholar]
 14. Raciborski, J. (1997). Polskie wybory: zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego w latach 1989-1995. Scholar Books. [Google Scholar]
 15. Shepsle, K. A., Bonchek, M.S. (1996). Analyzing politics: Rationality, behavior, and institutions. New York: W. W. Norton & Company. [Google Scholar]
 16. Tideman, N. (2015). Multiple-Winner Voting Rules. W: Heckelman, J. C., Miller, N. R., wyd., Social Choice and Voting, w druku, Springer Verlag. [Google Scholar]
 17. Wis, M. (2012). JOW do Sejmu zgodne z Konstytucją. Pobrane z: http://www.madison.org.pl/doce/ kodeks-wyborczy/JOW-do-Sejmu-zgodne-z-Konstytucja.pdf Data dostępu: 29.06.2015. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Kaminski, Marek (2015). Metody głosowania w okręgach jednomandatowych i ich własności. (2015). Metody głosowania w okręgach jednomandatowych i ich własności. Decyzje, (23), 111-122. https://doi.org/10.7206/DEC.1733-0092.48 (Original work published 6/2015n.e.)

MLA style

Kaminski, Marek. „Metody Głosowania W Okręgach Jednomandatowych I Ich Własności”. 6/2015n.e. Decyzje, nr 23, 2015, ss. 111-122.

Chicago style

Kaminski, Marek. „Metody Głosowania W Okręgach Jednomandatowych I Ich Własności”. Decyzje, Decyzje, nr 23 (2015): 111-122. doi:10.7206/DEC.1733-0092.48.