en pl
en pl

Decyzje

Zobacz wydanie
Rok 12/2014 
Numer 22

Świadkowie przemocy na strukturalnym polu minowym. Analiza zależności między strukturą grupy a zakresem reakcji na agresję

Agata Komendant-Brodowska
Uniwersytet Warszawski

12/2014 (22) Decyzje

DOI 10.7206/DEC.1733-0092.36

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza grupowych uwarunkowań dręczenia szkolnego (ang. bullying) w perspektywie teorii gier. W przypadku tego szczególnego rodzaju przemocy bardzo istotna jest reakcja uczniów będących świadkami przemocy, którzy mogą zachęcić lub zniechęcić dręczycieli do dalszych działań. W artykule przedstawiono model gry ilustrujący zachowanie świadków dręczenia, którzy z jednej strony odczuwają moralny przymus reakcji (zinternalizowana norma nakazująca bronić słabszych), a z drugiej starają się zachowywać podobnie do swoich koleżanek i kolegów (konformizm). Wieloosobowa
sekwencyjna gra koordynacji rozgrywana jest w populacji ustrukturyzowanej.
W artykule analizowane są wyniki symulacji przebiegu gry dla wybranego zakresu warunków początkowych gry i sieci relacji tworzonych losowo (losowy graf
Erdősa–Rényiego). Szerszemu zakresowi reakcji sprzyjają nie tylko silniejsza
norma nakazująca reagowanie i niższy stopień konformizmu, ale też czynniki
strukturalne. Zależność między gęstością sieci a zakresem reakcji świadków na
przemoc jest nieliniowa. Zarówno zbyt niska, jak i zbyt wysoka gęstość sieci nie sprzyjają interwencji świadków. Występują przy tym interakcje między strukturalnymi i niestrukturalnymi cechami grupy, co oznacza, że różne cechy sieci mogą być mniej lub bardziej korzystne w zależności od siły normy reagowania oraz poziomu konformizmu w grupie.

Powiązania

 1. Chwe, M.S.Y. (2000). Communication and coordination in social networks. Review of Economic Studies, 67(1), 1–16. [Google Scholar]
 2. Coleman, J.S. (1986). Social Theory, Social Research, and a Theory of Action. American Journal of Sociology (Vol. 91), 1309–1335. [Google Scholar]
 3. Coloroso, B. (2002). The Bully, the Bullied, and the Bystander. Nowy Jork: Quill. Harper Collins. [Google Scholar]
 4. Easley, D., Kleinberg, J. (2010). Networks, Crowds, and Markets (Vol. 8). Cambridge University Press. Haman, J. (2014). Gry wokół nas. Socjolog i teoria gier. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. [Google Scholar]
 5. Hawker, D.S.J., Boulton, M.J. (2000). Twenty Years’ Research on Peer Victimization and Psychosocial Maladjustment: A Meta-Analytic Review of Cross-Sectional Studies. Journal of Child Psychology and Psychiatry 41 (4), 441–455. [Google Scholar]
 6. Jackson, M.O. (2008). Social and Economic Networks. Princeton University Press. [Google Scholar]
 7. Kärnä, A., Voeten, M., Poskiparta, E., Salmivalli, C. (2010). Vulnerable Children in Varying Classroom Contexts: Bystanders’ Behaviors Moderate the Effects of Risk Factors on Victimization. Merrill-Palmer Quarterly 56 (3), 261–282. [Google Scholar]
 8. Komendant-Brodowska, A. (2009). Grzech zaniechania. Świadkowie przemocy szkolnej w perspektywie teorii gier. Decyzje, 11, 5–47. [Google Scholar]
 9. Komendant-Brodowska, A. (2013). Między głosem sumienia a więzami przyjaźni. Zachowanie świadków dręczenia (bullying) a struktura klasy szkolnej. Decyzje 20. [Google Scholar]
 10. Komendant-Brodowska, A., Baczko-Dombi, A., Giza-Poleszczuk, A. (2011). Przemoc w szkole. Raport z badań. www.szkolabezprzemocy.pl [Google Scholar]
 11. Olweus, D. (1993). Bullying at School: What we Know and what we can Do. Oxford: Blackwell Publishers. [Google Scholar]
 12. Rigby, K. (2010). Przemoc w szkole. Jak ją ograniczać. Poradnik dla rodziców i pedagogów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. [Google Scholar]
 13. Salmivalli, C. (2010). Bullying and the Peer Group: A Review. Aggression and Violent Behavior, 15 (2), 112–120. [Google Scholar]
 14. Salmivalli, C., Voeten, M. (2004). Connections between Attitudes, Group Norms, and Behaviour in Bullying Situations. International Journal of Behavioral Development, 28 (3), 246–258. [Google Scholar]
 15. Straffi n, P.D. (2006). Teoria gier. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Komendant-Brodowska, Agata (2014). Świadkowie przemocy na strukturalnym polu minowym. Analiza zależności między strukturą grupy a zakresem reakcji na agresję. (2014). Świadkowie przemocy na strukturalnym polu minowym. Analiza zależności między strukturą grupy a zakresem reakcji na agresję. Decyzje, (22), 117-145. https://doi.org/10.7206/DEC.1733-0092.36 (Original work published 12/2014n.e.)

MLA style

Komendant-Brodowska, Agata. „Świadkowie Przemocy Na Strukturalnym Polu Minowym. Analiza Zależności Między Strukturą Grupy A Zakresem Reakcji Na Agresję”. 12/2014n.e. Decyzje, nr 22, 2014, ss. 117-145.

Chicago style

Komendant-Brodowska, Agata. „Świadkowie Przemocy Na Strukturalnym Polu Minowym. Analiza Zależności Między Strukturą Grupy A Zakresem Reakcji Na Agresję”. Decyzje, Decyzje, nr 22 (2014): 117-145. doi:10.7206/DEC.1733-0092.36.