en pl
en pl

Prakseologia

Zobacz wydanie
Tom 2019 
Numer 161

The Dualism of Prudence

Wojciech Załuski
Jagiellonian University

Tomasz Kwarciński
Cracow University of Economics

2019 (161) Prakseologia

DOI 10.7206/prak.0079-4872_2015_160_28

Abstrakt

W polemice z dość powszechnie przyjmowaną opinią, że rozumienie roztropności (jako pewnej cnoty) nie ulegało istotnym zmianom od czasów antycznych, w artykule broniona jest teza, że istnieją dwa, nie tylko różne, ale i niedające się ze sobą pogodzić pojęcia roztropności: nowożytne/nowoczesne – niemoralne lub pozamoralne, i klasyczne (Arystotelesowsko-Tomistyczne) – ściśle moralne. Z tezy, iż oba pojęcia są różne i niekompatybilne, wynika, iż ‘nowoczesna roztropność’ nie jest częścią ‘klasycznej’, lecz jest od niej istotnie różna: nie można być równocześnie roztropnym w obu rozumieniach (przykładowo: składową nowoczesnej roztropności jest samokontrola/opanowanie, którą wyklucza roztropność klasyczna). Oprócz porównania obu pojęć roztropności artykuł dostarcza także analizy relacji między nimi i tak zwanymi ‘wartościami roztropnościowymi’, oraz analizy przyczyn ewolucji (czy raczej rewolucji) w rozumieniu roztropności, jaka nastąpiła w czasach nowożytnych. Broniona jest w nim także teza, iż w ramach etyki, która zakłada klasyczne rozumienie roztropności, nie pojawia się Sidgwickowski „dualizm rozumu praktycznego”.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Załuski, Wojciech & Kwarciński, Tomasz (2019). The Dualism of Prudence . (2019). The Dualism of Prudence . Prakseologia, 2019(161). https://doi.org/10.7206/prak.0079-4872_2015_160_28

MLA style

Załuski, Wojciech and Kwarciński, Tomasz. „The Dualism Of Prudence ”. Prakseologia, t. 2019, nr 161, 2019.

Chicago style

Załuski, Wojciech and Kwarciński, Tomasz. „The Dualism Of Prudence ”. Prakseologia, Prakseologia, 2019, nr 161 (2019). doi:10.7206/prak.0079-4872_2015_160_28.