en pl
en pl

Prakseologia

Zobacz wydanie
Tom 2019 
Numer 161

The Dualism of Prudence

Wojciech Załuski
Jagiellonian University

Tomasz Kwarciński
Cracow University of Economics

2019 (161) Prakseologia

DOI 10.7206/prak.0079-4872_2015_160_28

Abstrakt

W polemice z dość powszechnie przyjmowaną opinią, że rozumienie roztropności (jako pewnej cnoty) nie ulegało istotnym zmianom od czasów antycznych, w artykule broniona jest teza, że istnieją dwa, nie tylko różne, ale i niedające się ze sobą pogodzić pojęcia roztropności: nowożytne/nowoczesne – niemoralne lub pozamoralne, i klasyczne (Arystotelesowsko-Tomistyczne) – ściśle moralne. Z tezy, iż oba pojęcia są różne i niekompatybilne, wynika, iż ‘nowoczesna roztropność’ nie jest częścią ‘klasycznej’, lecz jest od niej istotnie różna: nie można być równocześnie roztropnym w obu rozumieniach (przykładowo: składową nowoczesnej roztropności jest samokontrola/opanowanie, którą wyklucza roztropność klasyczna). Oprócz porównania obu pojęć roztropności artykuł dostarcza także analizy relacji między nimi i tak zwanymi ‘wartościami roztropnościowymi’, oraz analizy przyczyn ewolucji (czy raczej rewolucji) w rozumieniu roztropności, jaka nastąpiła w czasach nowożytnych. Broniona jest w nim także teza, iż w ramach etyki, która zakłada klasyczne rozumienie roztropności, nie pojawia się Sidgwickowski „dualizm rozumu praktycznego”.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

The Dualism of Prudence . (2019). The Dualism of Prudence . Prakseologia, 2019(161). https://doi.org/10.7206/prak.0079-4872_2015_160_28

MLA style

„The Dualism Of Prudence ”. Prakseologia, t. 2019, nr 161, 2019.

Chicago style

„The Dualism Of Prudence ”. Prakseologia, Prakseologia, 2019, nr 161 (2019). doi:10.7206/prak.0079-4872_2015_160_28.