en pl
en pl

Prakseologia

Zobacz wydanie
Rok 12/2019 
Tom 2019 
Numer 161

Zachowania proekologiczne studentów polskich uczelni

Ariadna Ciążela
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

12/2019 2019 (161) Prakseologia

DOI 10.7206/prak.0079-4872_2015_160_25

Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja wyników badania dotyczącego zachowań studentów na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Badanie przeprowadzono w 2016 roku na grupie 624 osób, studentów różnych kierunków i uczelni w Polsce. Stosunkowo częste wśród studentów okazały się zachowania o charakterze codziennym, takie jak dwustronne kserowanie i drukowanie, używanie żarówek energooszczędnych oraz używanie toreb wielorazowego użytku. Niewiele osób angażuje się w działania o charakterze bardziej zaawansowanym, jak kupowanie produktów ekologicznych czy działalność w organizacjach ekologicznych. Badanie wykazało niewielkie różnice w zachowaniach proekologicznych pomiędzy płciami oraz jedynie niewielkie związki pomiędzy codziennymi proekologicznymi zachowaniami oraz udziałem w zorganizowanych akcjach proekologicznych.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Ciążela, Ariadna (2019). Zachowania proekologiczne studentów polskich uczelni. (2019). Zachowania proekologiczne studentów polskich uczelni. Prakseologia, 2019(161), 227-252. https://doi.org/10.7206/prak.0079-4872_2015_160_25 (Original work published 12/2019n.e.)

MLA style

Ciążela, Ariadna. „Zachowania Proekologiczne Studentów Polskich Uczelni”. 12/2019n.e. Prakseologia, t. 2019, nr 161, 2019, ss. 227-252.

Chicago style

Ciążela, Ariadna. „Zachowania Proekologiczne Studentów Polskich Uczelni”. Prakseologia, Prakseologia, 2019, nr 161 (2019): 227-252. doi:10.7206/prak.0079-4872_2015_160_25.