en pl
en pl

Prakseologia

Zobacz wydanie
Rok 12/2019 
Tom 2019 
Numer 161

Programy etyczne jako przykład instytucjonalizacji etyki w fi rmach. Uwarunkowania i postulaty

Dariusz Bąk
Akademia Leona Koźmińskiego

12/2019 2019 (161) Prakseologia

DOI 10.7206/prak.0079-4872_2015_160_24

Abstrakt

Przedmiotem artykułu są refleksje nad zjawiskiem instytucjonalizacji etyki w organizacjach. Proces ten przyjmuje różne formy, z których najpopularniejszą są programy etyczne firm. Celem artykułu jest konfrontacja teoretycznych założeń, które określają wzorce programów etycznych z motywacjami firm, które je implementują. Przeprowadzona została analiza możliwych motywacji. Przyjęto założenie, że powód, dla którego wprowadza się programy etyczne, determinuje jego szczegółowe rozwiązania i wpływa na sprawność jego funkcjonowania.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Bąk, Dariusz (2019). Programy etyczne jako przykład instytucjonalizacji etyki w fi rmach. Uwarunkowania i postulaty. (2019). Programy etyczne jako przykład instytucjonalizacji etyki w fi rmach. Uwarunkowania i postulaty. Prakseologia, 2019(161), 209-228. https://doi.org/10.7206/prak.0079-4872_2015_160_24 (Original work published 12/2019n.e.)

MLA style

Bąk, Dariusz. „Programy Etyczne Jako Przykład Instytucjonalizacji Etyki W Fi Rmach. Uwarunkowania I Postulaty”. 12/2019n.e. Prakseologia, t. 2019, nr 161, 2019, ss. 209-228.

Chicago style

Bąk, Dariusz. „Programy Etyczne Jako Przykład Instytucjonalizacji Etyki W Fi Rmach. Uwarunkowania I Postulaty”. Prakseologia, Prakseologia, 2019, nr 161 (2019): 209-228. doi:10.7206/prak.0079-4872_2015_160_24.