en pl
en pl

Prakseologia

Zobacz wydanie
Tom 2019 
Numer 161

Conduct Capital Buffer jako narzędzie do promowania zachowań etycznych w sektorze bankowym

Monika Swaczyna-Pruchnik
Polska Akademia Nauk

2019 (161) Prakseologia

DOI 10.7206/prak.0079-4872_2015_160_17

Abstrakt

W ostatnich latach zachowania banków znacznie odbiegały od pożądanych standardów etycznych, o czym świadczy rosnąca skala kar finansowych nakładanych na instytucje finansowe. Według wiedzy autora brakuje obecnie w Polsce szczegółowych badań dotyczących etyki w bankowości, co uniemożliwia ocenę, na ile etyczne są instytucje kredytowe. W efekcie głównym miernikiem poziomu etyki w danej instytucji jest obecnie wysokość kar nakładanych przez organy administracyjne, UOKiK lub KNF. Jednocześnie wydaje się, że brakuje obecnie regulacji i rekomendacji odnoszących się kompleksowo do pojęcia conduct, za czym idzie brak kompetencji któregokolwiek organu do „wymuszenia” na instytucjach finansowych, by zachowywały się bardziej etycznie. W Wielkiej Brytanii od kilku lat prowadzone jest nowatorskie badanie poziomu przestrzegania norm etycznych

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Swaczyna-Pruchnik, Monika (2019). Conduct Capital Buffer jako narzędzie do promowania zachowań etycznych w sektorze bankowym. (2019). Conduct Capital Buffer jako narzędzie do promowania zachowań etycznych w sektorze bankowym. Prakseologia, 2019(161). https://doi.org/10.7206/prak.0079-4872_2015_160_17

MLA style

Swaczyna-Pruchnik, Monika. „Conduct Capital Buffer Jako Narzędzie Do Promowania Zachowań Etycznych W Sektorze Bankowym”. Prakseologia, t. 2019, nr 161, 2019.

Chicago style

Swaczyna-Pruchnik, Monika. „Conduct Capital Buffer Jako Narzędzie Do Promowania Zachowań Etycznych W Sektorze Bankowym”. Prakseologia, Prakseologia, 2019, nr 161 (2019). doi:10.7206/prak.0079-4872_2015_160_17.