en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Tom 12 
Numer 1

Zasada wyłączności ustawy w kontekście pojęcia nowej substancji psychoaktywnej będącej znamieniem czynu zabronionego – kilka ogólnych uwag natury konstytucyjnej

Katarzyna Tkaczyk-Rymanowska
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa

12 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.373

Abstrakt

Prezentowany artykuł przedstawia problematykę związaną ze sposobem definiowania nowej substancji psychoaktywnej. Definicja, częściowo zawarta w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 2005 r., w zakresie dookreślenia znamienia typu czynu zabronionego odsyła do regulacji podustawowych – rozporządzenia ministra zdrowia. Taki sposób definiowania znamion czynu zabronionego budzi wątpliwości natury konstytucyjnej z punktu widzenia zasady wyłączności ustawy oraz powiązanych ze sobą zasad:
1) zasady państwa prawnego wyrażonej w art. 2 Konstytucji RP poprzez nieprzestrzeganie wymogu zasady prawidłowej legislacji,
2) zasady nullum crimen sine lege certa wynikającej z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP, godząc w funkcję gwarancyjną prawa karnego poprzez naruszenie dyrektywy ustawowej
wyłączności oraz ustawowej określoności czynu,
3) zasady trójpodziału władzy wynikającej z art. 10 Konstytucji RP poprzez oddanie w ręce władzy wykonawczej kompetencji władzy ustawodawczej,
4) zasady proporcjonalności wyrażonej w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP w zakresie podstaw i zakresu dopuszczalnego ograniczenia konstytucyjnych praw i wolności i sposobu ich ograniczania.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Tkaczyk-Rymanowska, Katarzyna (2020). Zasada wyłączności ustawy w kontekście pojęcia nowej substancji psychoaktywnej będącej znamieniem czynu zabronionego – kilka ogólnych uwag natury konstytucyjnej. (2020). Zasada wyłączności ustawy w kontekście pojęcia nowej substancji psychoaktywnej będącej znamieniem czynu zabronionego – kilka ogólnych uwag natury konstytucyjnej. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 12(1). https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.373

MLA style

Tkaczyk-Rymanowska, Katarzyna. „Zasada Wyłączności Ustawy W Kontekście Pojęcia Nowej Substancji Psychoaktywnej Będącej Znamieniem Czynu Zabronionego – Kilka Ogólnych Uwag Natury Konstytucyjnej”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 12, nr 1, 2020.

Chicago style

Tkaczyk-Rymanowska, Katarzyna. „Zasada Wyłączności Ustawy W Kontekście Pojęcia Nowej Substancji Psychoaktywnej Będącej Znamieniem Czynu Zabronionego – Kilka Ogólnych Uwag Natury Konstytucyjnej”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 12, nr 1 (2020). doi:10.7206/kp.2080-1084.373.