en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 3/2020 
Tom 12 
Numer 1

Zasada zrównoważonego rozwoju – uwagi na tle jej miejsca w Konstytucji RP

Joanna Kielin-Maziarz
Akademia Leona Koźmińskiego

3/2020 12 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.370

Abstrakt

Artykuł porusza problematykę ujęcia zrównoważonego rozwoju w Konstytucji RP. Przedstawiony zostanie w niej problem charakteru prawnego zrównoważonego rozwoju i towarzyszące temu konsekwencje. Obowiązki władz publicznych dotyczące realizacji zrównoważonego rozwoju, określone w art. 5 ustawy zasadniczej, rozważane będą również na tle unormowań zawartych w art. 74 ust. 1, 68 i 86 Konstytucji. W pracy znajdą się również odniesienia do współczesnego rozumienia zrównoważonego rozwoju, które wynika z aktów prawa międzynarodowego jego dotyczących, w tym Deklaracji Rio+20 oraz Agendy 2030. Analiza wymienionych artykułów ustawy zasadniczej w świetle dokumentów prawa międzynarodowego będzie miała na celu wskazanie, jaki obecnie należy nadać kształt i jakie obecnie powinno być rozumienie zrównoważonego rozwoju. Co tym samym ma być wskazówką dla władz publicznych, jakie działania należy podjąć, ażeby odpowiadały obecnemu rozumieniu zrównoważonego rozwoju.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Kielin-Maziarz, Joanna (2020). Zasada zrównoważonego rozwoju – uwagi na tle jej miejsca w Konstytucji RP. (2020). Zasada zrównoważonego rozwoju – uwagi na tle jej miejsca w Konstytucji RP. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 12(1), 206–228,. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.370 (Original work published 3/2020n.e.)

MLA style

Kielin-Maziarz, Joanna. „Zasada Zrównoważonego Rozwoju – Uwagi Na Tle Jej Miejsca W Konstytucji Rp”. 3/2020n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 12, nr 1, 2020, ss. 206–228,.

Chicago style

Kielin-Maziarz, Joanna. „Zasada Zrównoważonego Rozwoju – Uwagi Na Tle Jej Miejsca W Konstytucji Rp”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 12, nr 1 (2020): 206–228,. doi:10.7206/kp.2080-1084.370.