en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 3/2020 
Tom 12 
Numer 1

Pojęcie hazardu w prawie hazardowym wybranych państw europejskich. Część I. Pojęcie hazardu w przepisach niezawierających nazw definiowanych „hazard” lub „gry hazardowe”

Michalina Duda-Hyz
Katolicki Uniwersytet Lubelski

3/2020 12 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.368

Abstrakt

Artykuł stanowi pierwsze z cyklu opracowań, których celem jest przedstawienie i analiza znaczenia, jakie przypisuje się pojęciom „hazard” i „gry hazardowe” w przepisach prawa hazardowego wybranych państw europejskich, a także skonfrontowanie normatywnego znaczenia z cechami hazardu w ujęciu nauk społecznych. Analizie poddano przykłady takich unormowań, w treści których nie występuje żadna nazwa na określenie katalogu przedsięwzięć o cechach gier hazardowych, a także wybrane regulacje zawierające definicje legalne „gier losowych” („gier szczęścia”). W opracowaniu wykorzystano przede wszystkim metody komparatystyki prawniczej. W zakresie, w jakim przedstawiono cechy hazardu w ujęciu nauk społecznych, oparto się na dorobku przedstawicieli tych nauk. Przeprowadzone badania opierają się na następujących tezach badawczych. Po pierwsze, modele regulacji, w których na gruncie przepisów prawa hazardowego określono cechy zjawiska hazardu bez wskazania w definiendum nazwy obejmującej zbiorczą kategorię gier hazardowych należą do odosobnionych. Po drugie, zarówno w systemach prawnych,
w których na gruncie prawa hazardowego nie występuje definicja legalna hazardu, jak i na tle definicji legalnych gier losowych, dostrzegalne są różnice w sposobie określania poszczególnych cech gier hazardowych, tj. zależności wyniku gry od przypadku, zaangażowania majątkowego gracza oraz wygranej.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Duda-Hyz, Michalina (2020). Pojęcie hazardu w prawie hazardowym wybranych państw europejskich. Część I. Pojęcie hazardu w przepisach niezawierających nazw definiowanych „hazard” lub „gry hazardowe”. (2020). Pojęcie hazardu w prawie hazardowym wybranych państw europejskich. Część I. Pojęcie hazardu w przepisach niezawierających nazw definiowanych „hazard” lub „gry hazardowe”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 12(1), 174-192. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.368 (Original work published 3/2020n.e.)

MLA style

Duda-Hyz, Michalina. „Pojęcie Hazardu W Prawie Hazardowym Wybranych Państw Europejskich. Część I. Pojęcie Hazardu W Przepisach Niezawierających Nazw Definiowanych „Hazard” Lub „Gry Hazardowe””. 3/2020n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 12, nr 1, 2020, ss. 174-192.

Chicago style

Duda-Hyz, Michalina. „Pojęcie Hazardu W Prawie Hazardowym Wybranych Państw Europejskich. Część I. Pojęcie Hazardu W Przepisach Niezawierających Nazw Definiowanych „Hazard” Lub „Gry Hazardowe””. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 12, nr 1 (2020): 174-192. doi:10.7206/kp.2080-1084.368.