en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 3/2020 
Tom 12 
Numer 1

Zmiana prawnej i społecznej roli samorządów zawodowych podczas transformacji ustrojowej w Polsce

Karol Muszyński
KU Leuven

Paweł Skuczyński
University of Warsaw

3/2020 12 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.367

Abstrakt

Artykuł próbuje skonceptualizować społeczną i strukturalną zmianę, którą przeszły samorządy zawodowe w czasie transformacji systemowej. Po pierwsze, omówiona zostaje sytuacja samorządów zawodowych sprzed zmiany systemowej, włączając w to ich likwidację na początku rządów komunistycznych, jak również początek ich odnowy na koniec tych rządów, co zostaje opisane jako pierwsza fala rozwoju samorządności zawodowej. Wyjaśnione zostają zarówno przyczyny likwidacji, jak i powrotu do samorządów zawodowych w okresie komunizmu. Następnie opisana zostaje druga fala rozwoju, obejmująca pierwsze lata po upadku komunizmu aż do przyjęcia Konstytucji z 1997 r., która uregulowała status samorządów zawodowych jako części społecznej konstytucji. Trzecia fala rozwoju samorządów zawodowych, która trwała do 2001 r., przepowiadała konflikt opisany na końcu artykułu między dwoma rodzajami rozumienia, czym są samorządy zawodowe i jaką rolę powinny odgrywać (bardziej skoncentrowanym na społecznej konstytucji i bardziej skoncentrowanym na argumentach efektywnościowych). Argumentuje się, że od 2001 r. samorządy zawodowe są traktowane raczej w perspektywie zapewnienia efektywności rządzenia (a często – jako coś, co w tym rządzeniu przeszkadza), a nie jako wyraz społeczeństwa obywatelskiego.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Muszyński, Karol & Skuczyński, Paweł (2020). Zmiana prawnej i społecznej roli samorządów zawodowych podczas transformacji ustrojowej w Polsce. (2020). Zmiana prawnej i społecznej roli samorządów zawodowych podczas transformacji ustrojowej w Polsce. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 12(1), 149–173. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.367 (Original work published 3/2020n.e.)

MLA style

Muszyński, Karol and Skuczyński, Paweł. „Zmiana Prawnej I Społecznej Roli Samorządów Zawodowych Podczas Transformacji Ustrojowej W Polsce”. 3/2020n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 12, nr 1, 2020, ss. 149–173.

Chicago style

Muszyński, Karol and Skuczyński, Paweł. „Zmiana Prawnej I Społecznej Roli Samorządów Zawodowych Podczas Transformacji Ustrojowej W Polsce”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 12, nr 1 (2020): 149–173. doi:10.7206/kp.2080-1084.367.