en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 3/2020 
Tom 12 
Numer 1

Komplementarność krajowej i wspólnotowej polityki podatkowej

Piotr Pomorski
Katolicki Uniwersytet Lubelski

3/2020 12 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.365

Abstrakt

Polityka podatkowa jako świadoma i racjonalna działalność prowadząca do osiągnięcia założonych celów prawnych, ekonomicznych i społecznych wiąże się z władztwem w ramach danego systemu podatkowego. W warunkach członkostwa w Unii Europejskiej problem polityki podatkowej musi być analizowany w sytuacji multicentrycznego systemu podatkowego, gdyż zarówno twórcy, jak i adresaci działań politycznych pozostają
jednocześnie w trójreżimie krajowego, wspólnotowego i międzynarodowego prawa podatkowego, co siłą rzeczy wymusza komplementarny charakter działań polityki podatkowej. Autor omawia podstawy prawne tego zjawiska, zastanawiając się nad uwarunkowaniami i ograniczeniami prowadzenia polityki podatkowej w świetle wyzwań, przed którymi stoją współczesne systemy podatkowe.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Pomorski, Piotr (2020). Komplementarność krajowej i wspólnotowej polityki podatkowej. (2020). Komplementarność krajowej i wspólnotowej polityki podatkowej. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 12(1), 115-131. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.365 (Original work published 3/2020n.e.)

MLA style

Pomorski, Piotr. „Komplementarność Krajowej I Wspólnotowej Polityki Podatkowej”. 3/2020n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 12, nr 1, 2020, ss. 115-131.

Chicago style

Pomorski, Piotr. „Komplementarność Krajowej I Wspólnotowej Polityki Podatkowej”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 12, nr 1 (2020): 115-131. doi:10.7206/kp.2080-1084.365.