en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 11/2020 
Tom 12 
Numer 3

Planowanie i dokonywanie wydatków publicznych w ramach budżetu obywatelskiego – uwagi de lege lata

Anna Ostrowska
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

11/2020 12 (3) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.403

Abstrakt

Po sześcioletnim okresie praktykowania przez polskie samorządy instrumentu budżetu obywatelskiego wyłącznie w ramach lokalnie regulowanych procedur konsultacyjnych w 2018 r. po raz pierwszy weszły w życie ustawowe podstawy powyższego instrumentu partycypacji społecznej. Uchwalenie ustawowych przepisów dotyczących budżetu obywatelskiego z jednej strony niejako zalegalizowało stosowaną dotychczas praktykę samorządową, lecz z drugiej strony jednoczesne wprowadzenie obligatoryjności tego budżetu w miastach na prawach powiatu zniekształciło ideę partycypacji. W artykule przeprowadzono ocenę stosowania nowych podstaw ustawowych budżetu obywatelskiego w świetle przepisów regulujących planowanie i dokonywanie wydatków publicznych, poprzedzając ją uwagami dotyczącymi genezy wprowadzania tego instrumentu w innych krajach. Głównym celem artykułu jest dokonanie powyższej oceny przy zachowaniu równowagi argumentów za i przeciw stosowaniu budżetu obywatelskiego przez polskie samorządy. Rozważaniom zawartym w artykule towarzyszyło rzadko podejmowane w literaturze pytanie: jaki jest charakter prawny wydatków publicznych dokonywanych w ramach budżetu obywatelskiego?

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Ostrowska, Anna (2020). Planowanie i dokonywanie wydatków publicznych w ramach budżetu obywatelskiego – uwagi de lege lata. (2020). Planowanie i dokonywanie wydatków publicznych w ramach budżetu obywatelskiego – uwagi de lege lata. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 12(3), 196-213. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.403 (Original work published 11/2020n.e.)

MLA style

Ostrowska, Anna. „Planowanie I Dokonywanie Wydatków Publicznych W Ramach Budżetu Obywatelskiego – Uwagi De Lege Lata”. 11/2020n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 12, nr 3, 2020, ss. 196-213.

Chicago style

Ostrowska, Anna. „Planowanie I Dokonywanie Wydatków Publicznych W Ramach Budżetu Obywatelskiego – Uwagi De Lege Lata”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 12, nr 3 (2020): 196-213. doi:10.7206/kp.2080-1084.403.