en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 11/2020 
Tom 12 
Numer 3

Prawo i prawoznawstwo wobec konfliktów. Między neutralnością i politycznością

Andrzej Bator
University of Wroclaw

11/2020 12 (3) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.393

Abstrakt

W artykule konfrontuję współczesną dogmatykę prawa z wyzwaniami, jakie niesie za sobą polityczność prawa i praktyki orzeczniczej. Prawoznawstwo – zdominowane w tradycji kontynentalnej przez nurt dogmatyczny – a w ślad za nim orzecznictwo sądowe sytuowane są jako działania politycznie niezaangażowane. W tekście niniejszym próbuję to dość powszechne przekonanie poddać ostrożnej weryfikacji. Korzystając z poglądów H. Bermana (Prawo i rewolucja. Kształtowanie się zachodniej tradycji prawnej), przyjmuję, że obecny kształt prawoznawstwa oraz wsparta na niej praktyka decyzyjna sądów ukształtowały się w wyniku konfliktów politycznych oraz że dogmatyka prawa właśnie dzięki temu posiada potencjał do neutralizowania i rozwiązywania również współczesnych konfliktów politycznych. Jest zatem aktywnością zarówno polityczną, jak i apolityczną. Paradoks ten jest jednak tylko pozorny. Dbając o zachowanie swojego paradygmatu, dogmatyka powinna elastycznie reagować na wyzwania politycznego otoczenia. Może – i powinna – modyfikować „pas ochronny” teorii, na której jest zbudowana właśnie po to, aby zachować swój rdzeń (I. Lakatos). W artykule próbuję odpowiedzieć na pytanie
o granice możliwej adaptacji prawoznawstwa i decyzyjnej praktyki sądów wobec
roszczeń płynących ze strony politycznego otoczenia – roszczeń najmocniej współcześnie artykułowanych przez tzw. krytyczne teorie (filozofie) orzekania. W końcowych fragmentach artykułu próbuję – na przykładzie tez sformułowanych
w niedawno wydanej monografii R. Mańki W stronę krytycznej filozofii orzekania – zarysować te granice.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Bator, Andrzej (2020). Prawo i prawoznawstwo wobec konfliktów. Między neutralnością i politycznością. (2020). Prawo i prawoznawstwo wobec konfliktów. Między neutralnością i politycznością. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 12(3), 7-31. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.393 (Original work published 11/2020n.e.)

MLA style

Bator, Andrzej. „Prawo I Prawoznawstwo Wobec Konfliktów. Między Neutralnością I Politycznością”. 11/2020n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 12, nr 3, 2020, ss. 7-31.

Chicago style

Bator, Andrzej. „Prawo I Prawoznawstwo Wobec Konfliktów. Między Neutralnością I Politycznością”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 12, nr 3 (2020): 7-31. doi:10.7206/kp.2080-1084.393.