en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2020 
Tom 12 
Numer 1

Zmiana prawnej i społecznej roli samorządów zawodowych podczas transformacji ustrojowej w Polsce

Karol Muszyński
KU Leuven

Paweł Skuczyński
Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

2020 12 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.367

Powiązania

 1. Bigo T., Związki publiczno­prawne w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa 1927. [Google Scholar]
 2. Czeszejko-Sochacki Z., Adwokatura Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1974. [Google Scholar]
 3. Gadowska K., Otwarcie zawodów adwokata i radcy prawnego w Polsce po 1989 roku, “Prakseologia” 2018, 160, pp. 143–189. [Google Scholar]
 4. Gebethner S., Rzeczpospolita w świetle postanowień rozdziału pierwszego Konstytucji z 1997 roku, [in:] E. Zwierzchowski (ed.), Podstawowe pojęcia pierwszego rozdziału Konstytucji RP, Katowice 2000, pp. 13–38. [Google Scholar]
 5. Grala D., System docelowy gospodarki PRL w projektach reform gospodarczych z lat 1980–1981, “Dzieje Najnowsze” 2004, 36(1), pp. 135–150. [Google Scholar]
 6. Grata P., Od Drugiej Rzeczypospolitej do Polski Ludowej. Ewolucja systemu ochrony zdrowia w Polsce w latach 1944–1950, “Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały” 2017, 15, pp. 5–23. [Google Scholar]
 7. Grelowski Z., Samorząd specjalny. Gospodarczy – zawodowy – wyznaniowy – według obowią-zujących ustaw w Polsce, Katowice 1947. [Google Scholar]
 8. Hildebrand W., Dorobek J., Karczmarczyk R., 25 lat Dolnośląskiej Izby Lekarsko­Wetery- naryjnej, “Życie Weterynaryjne” 2016, 91(10), pp. 777–778. [Google Scholar]
 9. Izdebski H., Morawski L., Dwugłos: Demokracja a przywileje korporacyjne, “Państwo i Prawo” 2007, 6, pp. 49–69. [Google Scholar]
 10. Izdebski H., Zawody prawnicze jako zawody zaufania publicznego, [in:] H. Izdebski, P. Sku- czyński (eds.), Etyka zawodów prawniczych. Etyka prawnicza, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 11. Kołodziejska G., Problemy występujące w funkcjonowaniu wydziałów ksiąg wieczystych w przededniu informatyzacji, “Rejent” 1998, 6(86). [Google Scholar]
 12. Kwasiborski A., Dwadzieścia lat samorządu, kilkadziesiąt lat tradycji, [in:] K. Sobczak (ed.), Dwadzieścia lat samorządu biegłych rewidentów, Warszawa 2012, pp. 11–21. [Google Scholar]
 13. Magowska A., Organizacja zaopatrzenia farmaceutycznego w Wielkopolsce w latach 1945–1998, “Medycyna Nowożytna” 1999, 6(1), pp. 129–148. [Google Scholar]
 14. Małajny M., Konstytucjonalizm a przedmiotowy zakres konstytucji, [in:] P. Sarnecki (ed.), Konstytucjonalizacja zasad i instytucji ustrojowych, Warszawa 1997. [Google Scholar]
 15. Masior M., Analiza wpływu zmiany reguł dostępu do zawodu adwokata i radcy prawnego na jakość usług prawnych, [in:] J. Szumniak-Samolej (ed.), Współczesne wyzwania w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw: perspektywa badawcza młodych naukowców, Warszawa 2017, pp. 39–71. [Google Scholar]
 16. Mróz W., Notariat polski w latach 1939–1951 (cz. II), “Rejent” 2004, 7(159), http://www. rejent.com.pl/app/appStowarzyszenieS/publikacje/2004/7/1187.pdf [Google Scholar]
 17. Bigo T., Związki publiczno­prawne w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa 1927. [Google Scholar]
 18. Czeszejko-Sochacki Z., Adwokatura Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1974. [Google Scholar]
 19. Gadowska K., Otwarcie zawodów adwokata i radcy prawnego w Polsce po 1989 roku, “Prakseologia” 2018, 160, pp. 143–189. [Google Scholar]
 20. Gebethner S., Rzeczpospolita w świetle postanowień rozdziału pierwszego Konstytucji z 1997 roku, [in:] E. Zwierzchowski (ed.), Podstawowe pojęcia pierwszego rozdziału Konstytucji RP, Katowice 2000, pp. 13–38. [Google Scholar]
 21. Grala D., System docelowy gospodarki PRL w projektach reform gospodarczych z lat 1980–1981, “Dzieje Najnowsze” 2004, 36(1), pp. 135–150. [Google Scholar]
 22. Grata P., Od Drugiej Rzeczypospolitej do Polski Ludowej. Ewolucja systemu ochrony zdrowia w Polsce w latach 1944–1950, “Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały” 2017, 15, pp. 5–23. [Google Scholar]
 23. Grelowski Z., Samorząd specjalny. Gospodarczy – zawodowy – wyznaniowy – według obowią-zujących ustaw w Polsce, Katowice 1947. [Google Scholar]
 24. Hildebrand W., Dorobek J., Karczmarczyk R., 25 lat Dolnośląskiej Izby Lekarsko­Wetery- naryjnej, “Życie Weterynaryjne” 2016, 91(10), pp. 777–778. [Google Scholar]
 25. Izdebski H., Morawski L., Dwugłos: Demokracja a przywileje korporacyjne, “Państwo i Prawo” 2007, 6, pp. 49–69. [Google Scholar]
 26. Izdebski H., Zawody prawnicze jako zawody zaufania publicznego, [in:] H. Izdebski, P. Sku- czyński (eds.), Etyka zawodów prawniczych. Etyka prawnicza, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 27. Kołodziejska G., Problemy występujące w funkcjonowaniu wydziałów ksiąg wieczystych w przededniu informatyzacji, “Rejent” 1998, 6(86). [Google Scholar]
 28. Kwasiborski A., Dwadzieścia lat samorządu, kilkadziesiąt lat tradycji, [in:] K. Sobczak (ed.), Dwadzieścia lat samorządu biegłych rewidentów, Warszawa 2012, pp. 11–21. [Google Scholar]
 29. Magowska A., Organizacja zaopatrzenia farmaceutycznego w Wielkopolsce w latach 1945–1998, “Medycyna Nowożytna” 1999, 6(1), pp. 129–148. [Google Scholar]
 30. Małajny M., Konstytucjonalizm a przedmiotowy zakres konstytucji, [in:] P. Sarnecki (ed.), Konstytucjonalizacja zasad i instytucji ustrojowych, Warszawa 1997. [Google Scholar]
 31. Masior M., Analiza wpływu zmiany reguł dostępu do zawodu adwokata i radcy prawnego na jakość usług prawnych, [in:] J. Szumniak-Samolej (ed.), Współczesne wyzwania w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw: perspektywa badawcza młodych naukowców, Warszawa 2017, pp. 39–71. [Google Scholar]
 32. Mróz W., Notariat polski w latach 1939–1951 (cz. II), “Rejent” 2004, 7(159), http://www. rejent.com.pl/app/appStowarzyszenieS/publikacje/2004/7/1187.pdf [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Muszyński, Karol & Skuczyński, Paweł (2020). Muszyński, K. , & Skuczyński, P. . (2020). Zmiana prawnej i społecznej roli samorządów zawodowych podczas transformacji ustrojowej w Polsce. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 12(1), 149-173. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.367 (Original work published 2020)

MLA style

Muszyński, Karol and Skuczyński, Paweł. Muszyński, K. , i P. Skuczyński. „Zmiana Prawnej I Społecznej Roli Samorządów Zawodowych Podczas Transformacji Ustrojowej W Polsce”. 2020. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 12, nr 1, 2020, ss. 149-173.

Chicago style

Muszyński, Karol and Skuczyński, Paweł. Muszyński, Karol , i Paweł Skuczyński. „Zmiana Prawnej I Społecznej Roli Samorządów Zawodowych Podczas Transformacji Ustrojowej W Polsce”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 12, nr 1 (2020): 149-173. doi:10.7206/kp.2080-1084.367.