en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2019 
Tom 11 
Numer 1

The foreign administration of the Austro-Hungarian Empire (1867–1918)

Ivan Halasz
Czech Academy of Sciences, Institute of State and Law

2019 11 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.284

Abstrakt

Austriackie ministerstwo spraw zagranicznych powstało w 1848 r., w okresie ówczesnych masowych rewolucji i tzw. Wiosny Ludów. Od roku 1869 ministerstwo funkcjonowało pod nazwą Cesarsko-Królewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W myśl konserwatywnego charakteru monarchii, większość pracowników ministerstwa wywodziła się ze środowisk arystokracji i szlachty. Główną instytucją odpowiedzialną za kształcenie ówczesnej kadry dyplomatycznej była Akademia Orientalna powołana w 1754 r. W 1898 r. szkoła ta została przemianowana na Akademię Konsularną. Mimo dość regularnych reorganizacji kadrowych, struktura wewnętrzna wiedeńskiego ministerstwa spraw zagranicznych pozostawała stosunkowo niezmienna, a poszczególne rozwiązania przyjęte tam jako standard bywały później wdrażane przez kolejne kraje sukcesyjne. Na administrację centralną składały się cztery departamenty. Monarchia Habsburgów miała swoje przedstawicielstwa dyplomatyczne na poziomie ambasadorskim w Cesarstwie Niemiecki, we Francji, w Wielkiej Brytanii, we Włoszech, w Rosji, w Turcji, a także w Stolicy Apostolskiej. Pozostałymi misjami dyplomatycznymi kierowali legaci oraz wyznaczeni ministrowie. Na kształt polityki zagranicznej prowadzonej przez monarchię miały znaczący wpływ dwa organy: wspólna rada ministrów oraz kongres militarno-polityczny.

Powiązania

 1. Dejmek J., Diplomacie Československa. Díl I., Praha 2012. [Google Scholar]
 2. Diószegi I., A külpolitikai ügyintézés struktúrája és a döntéshozatal mechanizmusa az Osztrák--Magyar Monarchiában, www.grotius.hu/doc/pub/MHHLZG/dioszegi_omm_kulpol.pdf [Google Scholar]
 3. Márffy E., Magyar közigazgatási és pénzügyi jog, I. kötet, Budapest 1925. [Google Scholar]
 4. Pfusterschmid-Hardtenstein H., A Short History of the Diplomatic Academy of Vienna (Training for International Careers Since 1754), Wien 2008. [Google Scholar]
 5. Somogyi É., Hagyomány és átalakulás. Állam és bürokrácia a dualista Habsburg Birodalomban, Budapest 2006. [Google Scholar]
 6. Somogyi É., Magyarok a bécsi világban. A közös külügyminisztérium magyar tisztviselői 1867–1914, Budapest 2017. [Google Scholar]
 7. Dejmek J., Diplomacie Československa. Díl I., Praha 2012. [Google Scholar]
 8. Diószegi I., A külpolitikai ügyintézés struktúrája és a döntéshozatal mechanizmusa az Osztrák--Magyar Monarchiában, www.grotius.hu/doc/pub/MHHLZG/dioszegi_omm_kulpol.pdf [Google Scholar]
 9. Márffy E., Magyar közigazgatási és pénzügyi jog, I. kötet, Budapest 1925. [Google Scholar]
 10. Pfusterschmid-Hardtenstein H., A Short History of the Diplomatic Academy of Vienna (Training for International Careers Since 1754), Wien 2008. [Google Scholar]
 11. Somogyi É., Hagyomány és átalakulás. Állam és bürokrácia a dualista Habsburg Birodalomban, Budapest 2006. [Google Scholar]
 12. Somogyi É., Magyarok a bécsi világban. A közös külügyminisztérium magyar tisztviselői 1867–1914, Budapest 2017. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Halasz, Ivan (2019). Halasz, I. . (2019). The foreign administration of the Austro-Hungarian Empire (1867–1918). Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 11(1), 238-251. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.284 (Original work published 2019)

MLA style

Halasz, Ivan. Halasz, I. . „The Foreign Administration Of The Austro-Hungarian Empire (1867–1918)”. 2019. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 11, nr 1, 2019, ss. 238-251.

Chicago style

Halasz, Ivan. Halasz, Ivan . „The Foreign Administration Of The Austro-Hungarian Empire (1867–1918)”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 11, nr 1 (2019): 238-251. doi:10.7206/kp.2080-1084.284.