en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2019 
Tom 11 
Numer 1

Janusowe oblicze konstytucjonalizmu

Michał Stambulski
Uniwersytet Wrocławski

Adam Czarnota
University of New South Wales, Sydney, Faculty of Law

2019 11 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.271

Abstrakt

Niniejszy tekst opiera się na uznaniu, że konstytucjonalizm ma janusowe oblicze. Konstytucja jest jednocześnie aktem prawnym i politycznym. Dotychczas w przestrzeni publicznej dominował prawniczy konstytucjonalizm (dogmatyka konstytucyjna), który wyklucza konstytucję ze sfery publicznej, poddając ją władzy prawników-ekspertów. Obserwowane fenomeny polityczne, takie jak nowy populizm, demokracja nieliberalna czy nowy konstytucjonalizm powinny przesunąć zainteresowanie badaczy na polityczny aspekt konstytucjonalizmu. Konstytucjonalizm jest wielowymiarową praktyką społeczną, polityczną grą z wieloma aktorami, a konstytucjonalizm prawników jest jedynie jednym z możliwych jego ujęć. Swój konstytucjonalizm mają obywatele oraz państwo, a odmienne ujęcia konstytucjonalizmu odzwierciedlające sprzeczne interesy mogą wchodzić ze sobą
w konflikty. Dogmatyka prawa konstytucyjnego przy takich sporach postulowałaby istnienie transcendentalnej ramy ich rozwiązania. Bardziej polityczne ujęcie przeczy istnieniu takich ram. Innymi słowy, dogmatyka nakazuje demokracji dostosować się do konstytucjonalizmu, podczas gdy ujęcie polityczne nakazuje konstytucjonalizmowi dostosować się do demokracji. Tekst jest wstępem do części tomu zawierającym artykuły osób związanych z Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Powiązania

  1. Crick B., W obronie polityki, Warszawa 2004. [Google Scholar]
  2. Foucault M., Rządzenie żywymi, Warszawa 2014. [Google Scholar]
  3. Habermas J., Teoria działania komunikacyjnego, Tom II, Warszawa 2015, s. 573–574. [Google Scholar]
  4. Łętowska E., Boska sztuka interpretacji, [w:] A. Łopatka, B. Kunicka-Michalska, S. Kiewlicz (red.), Prawo, Społeczeństwo, Jednostka. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Kubickiemu, Warszawa 2003, s. 25–35. [Google Scholar]
  5. J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, Tom I [Google Scholar]
  6. Crick B., W obronie polityki, Warszawa 2004. [Google Scholar]
  7. Foucault M., Rządzenie żywymi, Warszawa 2014. [Google Scholar]
  8. Habermas J., Teoria działania komunikacyjnego, Tom II, Warszawa 2015, s. 573–574. [Google Scholar]
  9. Łętowska E., Boska sztuka interpretacji, [w:] A. Łopatka, B. Kunicka-Michalska, S. Kiewlicz (red.), Prawo, Społeczeństwo, Jednostka. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Kubickiemu, Warszawa 2003, s. 25–35. [Google Scholar]
  10. J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, Tom I [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Stambulski, Michał & Czarnota, Adam (2019). Stambulski, M. , & Czarnota, A. . (2019). Janusowe oblicze konstytucjonalizmu. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 11(1), 8-17. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.271 (Original work published 2019)

MLA style

Stambulski, Michał and Czarnota, Adam. Stambulski, M. , i A. Czarnota. „Janusowe Oblicze Konstytucjonalizmu”. 2019. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 11, nr 1, 2019, ss. 8-17.

Chicago style

Stambulski, Michał and Czarnota, Adam. Stambulski, Michał , i Adam Czarnota. „Janusowe Oblicze Konstytucjonalizmu”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 11, nr 1 (2019): 8-17. doi:10.7206/kp.2080-1084.271.