en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2019 
Tom 11 
Numer 4

Korematsu. Za wcześnie na sąd historii

Waldemar Hoff
Akademia Leona Koźmińskiego, Kolegium Prawa

2019 11 (4) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.343

Abstrakt

W 1942 r. amerykańskie władze wojskowe internowały przeszło 120 tys. osób pochodzenia japońskiego w obawie przed sabotażem na rzecz Japonii. W histo-rycznym wyroku sąd uwolnił od zarzutów Freda Korematsu, lecz podtrzymał konstytucyjność ustawodawstwa prowadzącego do internowania. Później okazało się, że nie było dowodów na udział internowanych w formowaniu piątej kolumny. Decyzja ta była krytykowana jako niekonstytucyjna i motywowana rasizmem. Zdaniem sędziów, którzy zgłosili zdanie odrębne oraz komentatorów stanowisko sądu zostało potępione przez sąd historii. Autor twierdzi, że pierwotna decyzja SN była uzasadniona okolicznościami wojny, w tym stanem niepewności, który ze sobą niosła. Dopóki nie wyposażymy władz w dar jasnowidzenia, musimy uznać ich prawo do działania w czasie zagrożenia, nawet z marginesem błędu. Debata towarzysząca temu wyrokowi zignorowała doświadczenia obu wojen światowych, w których niemiecka piąta kolumna była aktywna i efektywna. Artykuł przed-stawia, nieznaną w piśmiennictwie zachodnim, opowieść naocznego świadka niemieckiego sabotażu w czasie pierwszej wojny światowej. Współczesna historia potwierdza ponadczasowość zjawiska piątej kolumny. Strach, uzasadniony lub nie, przed technikami wojny hybrydowej doprowadził do odradzania się ustawo-dawstwa skierowanego przeciw piątym kolumnom w XXI w., choć środki ich zwalczania są inne. Jest zbyt wcześnie na autorytatywne wypowiedzi sędziów i akademików w imieniu „sądu historii”, ponieważ do końca historii jeszcze daleko.

Powiązania

 1. Baker E., Flying While Arab – Racial Profiling and Air Travel Security, “Journal of Air Law and Commerce” 2002, 4(67). [Google Scholar]
 2. Cassel D., International Human Rights Law and Security Detention, “Case Western Reserve Journal of International Law”, 2009, 40. [Google Scholar]
 3. Chandrasekhar Ch.A., Flying While Brown: Federal Civil Rights Remedies to post 9/11 Airline Racial Profiling of South Asians, “Asian Law Journal” 2003, 10. [Google Scholar]
 4. Cohen H.G., “Undead” Wartime Cases: Stare Decisis and the Lessons of History, “Tulane Law Review” 2010, 84. [Google Scholar]
 5. De Jong L., The German Fifth Column in World War II, Chicago 1956. [Google Scholar]
 6. Deaks A.S., Administrative Detention in Armed Conflict, “Case Western Reserve Journal of International Law” 2009, 30. [Google Scholar]
 7. Dershowitz A.M., Preventive Confinement: A suggested Framework for Constitutional Analysis, “Texas Law Review” 1973, 51. [Google Scholar]
 8. Dunlap Ch.J. Jr, Does lawfare Need and Apologia?, “Case Western Reserve Journal of International Law” 2010–2011, 43. [Google Scholar]
 9. Fukuyama F., The End of History?, “The National Interest” 1989, 3. [Google Scholar]
 10. Gertz B., China Stealing U.S. arms and military technology from Hong Kong: defector, The Washington Post 3.12.2019, https://www.washingtontimes.com/news/2019/dec/3/wang-liqiang-china-defector-australia-spills-commu/ (access: 4.12.2019). [Google Scholar]
 11. Hakimi M., International Standards for Detaining Terrorism Suspects: Moving beyond the Armed Conflict Criminal Divide, “Case Western Reserve Journal of International Law” 2009, 40. [Google Scholar]
 12. Hamilton C., Silent Invasion: China’s Influence in Australia, Richmond, Vic 2018. [Google Scholar]
 13. Harris D.A., On the Contemporary Meaning of Korematsu: Liberty Lies in the Hearts of Men and Women, “Missouri Law Review” 2011, 76. [Google Scholar]
 14. Hashimoto D.M., The Legacy of Korematsu v. United States: A Dangerous Narrative Retold, “UCLA Asian Pacific American Law Journal” 1996, 4. [Google Scholar]
 15. http://deduhova.ru/statesman/pavel-karlovich-fon-rennenkampf/ (access: 15.09.2019) [Google Scholar]
 16. Hughes Ch.E., War Powers Under the Constitution, “Marquette Law Review” 1917, 2. [Google Scholar]
 17. Jałowiecki M., Na skraju imperium i inne wspomnienia, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 18. Johnson R., A Monolithic Threat: The Anti-Sharia Movement and America’s Counter Subversive Tradition, “Washington & Lee Journal of Civil Rights and Social Justice” 2012. [Google Scholar]
 19. Kagan R., The return of History and the End of Dreams, London 2008. [Google Scholar]
 20. Lin E., Korematsu Continued..., “Yale Law Journal” 2003, 112. [Google Scholar]
 21. Lo J.- Y., Chinese Australians Are Not a Fifth Column, “Foreign Policy” 31.05.2018, https://foreignpolicy.com/2019/05/31/chinese-australians-are-not-a-fifth-column-china-ccp-australia-morrison-turnbull-espionage-foreign-interference/ (access: 10.08.2019). [Google Scholar]
 22. Loeffel R., The Fifth Column in World War II, Suspected Subversives in the Pacific War and Australia, Palgrave Macmillan 2015. [Google Scholar]
 23. Losada L.A., The Fifth Column in the Peloponnesian War, Mnemosyne 2018. [Google Scholar]
 24. Rohde A. (ed.), The German Fifth Column in Poland, Dale Street Books 2014. [Google Scholar]
 25. Sadat L.N., On Legal Subterfuge and the So-Called “Lawfare” Debate, “Case Western Reserve Journal of International Law” 2010–2011, 43. [Google Scholar]
 26. Serrano S.K., Minami D., Korematsu v. United States: A ”Constant Caution” in a Time of Crisis, “Asian Law Journal” 2003, 10. [Google Scholar]
 27. Smith J., Chinese Spy Story Stirs Australian Anxiety, “Financial Times” 2.12.2019. [Google Scholar]
 28. Soutphommasane T., Beware Fanning Flames of racism over “Silent Invasion”, “The Sydney Morning Herald” 28.02.2018, https://www.smh.com.au/national/beware-fanningflames-of-racism-over-silent-invasion-fears-20180228-p4z261.html (access: 18.08.2019). [Google Scholar]
 29. Tyler A.M., Courts and the Executive in Wartime: A Comparative Study of American and British Approaches to the Internment of Citizens during World War II and Their Lessons for Today,“California Law Review” 2019. [Google Scholar]
 30. Valis N., Hemingway’s The Fifth Column, Fifthcolumnism, and the Spanish Civil War, “The Hemingway Review” 2008, 28. [Google Scholar]
 31. Wang Ch., America’s Obsession with Chinese Spying is Hurting Innocent People, https://thediplomat.com/2019/07/americas-obsession-with-chinese-spying-is-hurting-innocentpeople/ (access: 15.07.2019). [Google Scholar]
 32. Waxman M.C., The Power to Wage War Successfully, “Columbia Law School, Scholarship Archive” 2017, 117. [Google Scholar]
 33. Weiwei Z. The China wave. Rise of a Civilizational State, World Century Publishing Corporation 2011. [Google Scholar]
 34. Yarbrough T.E., Mr. Justice Black and His Critics, Durham, NC 1988. [Google Scholar]
 35. Fred Korematsu v. United States 323 U.S. 214 (1944). [Google Scholar]
 36. Trump v. Hawaii, No. 17-965, 585 U.S. (2018), D. [Google Scholar]
 37. Baker E., Flying While Arab – Racial Profiling and Air Travel Security, “Journal of Air Law and Commerce” 2002, 4(67). [Google Scholar]
 38. Cassel D., International Human Rights Law and Security Detention, “Case Western Reserve Journal of International Law”, 2009, 40. [Google Scholar]
 39. Chandrasekhar Ch.A., Flying While Brown: Federal Civil Rights Remedies to post 9/11 Airline Racial Profiling of South Asians, “Asian Law Journal” 2003, 10. [Google Scholar]
 40. Cohen H.G., “Undead” Wartime Cases: Stare Decisis and the Lessons of History, “Tulane Law Review” 2010, 84. [Google Scholar]
 41. De Jong L., The German Fifth Column in World War II, Chicago 1956. [Google Scholar]
 42. Deaks A.S., Administrative Detention in Armed Conflict, “Case Western Reserve Journal of International Law” 2009, 30. [Google Scholar]
 43. Dershowitz A.M., Preventive Confinement: A suggested Framework for Constitutional Analysis, “Texas Law Review” 1973, 51. [Google Scholar]
 44. Dunlap Ch.J. Jr, Does lawfare Need and Apologia?, “Case Western Reserve Journal of International Law” 2010–2011, 43. [Google Scholar]
 45. Fukuyama F., The End of History?, “The National Interest” 1989, 3. [Google Scholar]
 46. Gertz B., China Stealing U.S. arms and military technology from Hong Kong: defector, The Washington Post 3.12.2019, https://www.washingtontimes.com/news/2019/dec/3/wang-liqiang-china-defector-australia-spills-commu/ (access: 4.12.2019). [Google Scholar]
 47. Hakimi M., International Standards for Detaining Terrorism Suspects: Moving beyond the Armed Conflict Criminal Divide, “Case Western Reserve Journal of International Law” 2009, 40. [Google Scholar]
 48. Hamilton C., Silent Invasion: China’s Influence in Australia, Richmond, Vic 2018. [Google Scholar]
 49. Harris D.A., On the Contemporary Meaning of Korematsu: Liberty Lies in the Hearts of Men and Women, “Missouri Law Review” 2011, 76. [Google Scholar]
 50. Hashimoto D.M., The Legacy of Korematsu v. United States: A Dangerous Narrative Retold, “UCLA Asian Pacific American Law Journal” 1996, 4. [Google Scholar]
 51. http://deduhova.ru/statesman/pavel-karlovich-fon-rennenkampf/ (access: 15.09.2019) [Google Scholar]
 52. Hughes Ch.E., War Powers Under the Constitution, “Marquette Law Review” 1917, 2. [Google Scholar]
 53. Jałowiecki M., Na skraju imperium i inne wspomnienia, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 54. Johnson R., A Monolithic Threat: The Anti-Sharia Movement and America’s Counter Subversive Tradition, “Washington & Lee Journal of Civil Rights and Social Justice” 2012. [Google Scholar]
 55. Kagan R., The return of History and the End of Dreams, London 2008. [Google Scholar]
 56. Lin E., Korematsu Continued..., “Yale Law Journal” 2003, 112. [Google Scholar]
 57. Lo J.- Y., Chinese Australians Are Not a Fifth Column, “Foreign Policy” 31.05.2018, https://foreignpolicy.com/2019/05/31/chinese-australians-are-not-a-fifth-column-china-ccp-australia-morrison-turnbull-espionage-foreign-interference/ (access: 10.08.2019). [Google Scholar]
 58. Loeffel R., The Fifth Column in World War II, Suspected Subversives in the Pacific War and Australia, Palgrave Macmillan 2015. [Google Scholar]
 59. Losada L.A., The Fifth Column in the Peloponnesian War, Mnemosyne 2018. [Google Scholar]
 60. Rohde A. (ed.), The German Fifth Column in Poland, Dale Street Books 2014. [Google Scholar]
 61. Sadat L.N., On Legal Subterfuge and the So-Called “Lawfare” Debate, “Case Western Reserve Journal of International Law” 2010–2011, 43. [Google Scholar]
 62. Serrano S.K., Minami D., Korematsu v. United States: A ”Constant Caution” in a Time of Crisis, “Asian Law Journal” 2003, 10. [Google Scholar]
 63. Smith J., Chinese Spy Story Stirs Australian Anxiety, “Financial Times” 2.12.2019. [Google Scholar]
 64. Soutphommasane T., Beware Fanning Flames of racism over “Silent Invasion”, “The Sydney Morning Herald” 28.02.2018, https://www.smh.com.au/national/beware-fanningflames-of-racism-over-silent-invasion-fears-20180228-p4z261.html (access: 18.08.2019). [Google Scholar]
 65. Tyler A.M., Courts and the Executive in Wartime: A Comparative Study of American and British Approaches to the Internment of Citizens during World War II and Their Lessons for Today,“California Law Review” 2019. [Google Scholar]
 66. Valis N., Hemingway’s The Fifth Column, Fifthcolumnism, and the Spanish Civil War, “The Hemingway Review” 2008, 28. [Google Scholar]
 67. Wang Ch., America’s Obsession with Chinese Spying is Hurting Innocent People, https://thediplomat.com/2019/07/americas-obsession-with-chinese-spying-is-hurting-innocentpeople/ (access: 15.07.2019). [Google Scholar]
 68. Waxman M.C., The Power to Wage War Successfully, “Columbia Law School, Scholarship Archive” 2017, 117. [Google Scholar]
 69. Weiwei Z. The China wave. Rise of a Civilizational State, World Century Publishing Corporation 2011. [Google Scholar]
 70. Yarbrough T.E., Mr. Justice Black and His Critics, Durham, NC 1988. [Google Scholar]
 71. Fred Korematsu v. United States 323 U.S. 214 (1944). [Google Scholar]
 72. Trump v. Hawaii, No. 17-965, 585 U.S. (2018), D. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Hoff, Waldemar (2019). Hoff, W. . (2019). Korematsu. Za wcześnie na sąd historii. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 11(4), 83-100. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.343 (Original work published 2019)

MLA style

Hoff, Waldemar. Hoff, W. . „Korematsu. Za Wcześnie Na Sąd Historii”. 2019. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 11, nr 4, 2019, ss. 83-100.

Chicago style

Hoff, Waldemar. Hoff, Waldemar . „Korematsu. Za Wcześnie Na Sąd Historii”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 11, nr 4 (2019): 83-100. doi:10.7206/kp.2080-1084.343.