en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2018 
Tom 10 
Numer 4

gsdhsdfhdsfOpodatkowanie przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości podatkiem od towarów i usług

Grzegorz Ufnal
Akademia Leona Koźmińskiego

2018 10 (4) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.264

Abstrakt

Przedmiotem opracowania jest analiza zagadnienia opodatkowania przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości podatkiem od towarów i usług. Autor koncentruje się na wykładni pojęcia odpłatnej dostawy w kontekście przewłaszczenia na zabezpieczenie. Celem rozważań jest odpowiedź na pytanie, czy przewłaszczenie na zabezpieczenie nieruchomości jest czynnością opodatkowaną oraz ewentualne wskazanie momentu powstania obowiązku podatkowego na gruncie podatku od towarów i usług wobec braku jednolitej praktyki organów podatkowych oraz rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Powiązania

 1. Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej Dz. Urz. UE L 2006 Nr 347, s. 1, z późn. zm. [Google Scholar]
 2. Ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług, Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm. [Google Scholar]
 3. Uchwała NSA z dnia 12 października 2015 r., I FSP 1/15. [Google Scholar]
 4. Wyrok NSA z dnia 1 czerwca 2015 r., I FSK 335/14. [Google Scholar]
 5. Wyrok NSA z dnia 5 czerwca 2008 r., I FSK 760/07. [Google Scholar]
 6. Wyrok SN z dnia 29 maja 2000 r., III CKN 246/00. [Google Scholar]
 7. Postanowienie SN z dnia 26 września 2007 r., IV CSK 118/07. [Google Scholar]
 8. Gołaczyński J., Przewłaszczenie na zabezpieczenie, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 9. Katner W. (red.), System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 10. Kędzierska-Cieślak A., Powiernictwo. Próba określenia konstrukcji prawnej, „Państwo i Prawo” 1977, 7–8. [Google Scholar]
 11. Michalik T., VAT. Komentarz, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 12. Mudrecki A., Konsekwencje przeniesienia prawa własności w podatkach obrotowych w Polsce, „Krytyka Prawa” 2009, 1. [Google Scholar]
 13. Radwański Z., Rodzaje czynności prawnych, [w:] Z. Radwański, Prawo cywilne część ogólna, System prawa prywatnego, t. 2, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 14. Rykowski R., Pojęcie powiernictwa – konstrukcja prawna zarządu powierniczego, Warszawa 2005. [Google Scholar]
 15. Stec P., Powiernictwo w prawie polskim na tle porównawczym, Kraków 2005. [Google Scholar]
 16. Szpunar A., Nabycie nieruchomości na podstawie umowy zlecenia, [w:] Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, Kraków 1997. [Google Scholar]
 17. Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo Cywilne, zarys części ogólnej, Warszawa 1998. [Google Scholar]
 18. Zubrzycki J., Leksykon VAT, t. 1, Wrocław 2017. [Google Scholar]
 19. Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej Dz. Urz. UE L 2006 Nr 347, s. 1, z późn. zm. [Google Scholar]
 20. Ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług, Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm. [Google Scholar]
 21. Uchwała NSA z dnia 12 października 2015 r., I FSP 1/15. [Google Scholar]
 22. Wyrok NSA z dnia 1 czerwca 2015 r., I FSK 335/14. [Google Scholar]
 23. Wyrok NSA z dnia 5 czerwca 2008 r., I FSK 760/07. [Google Scholar]
 24. Wyrok SN z dnia 29 maja 2000 r., III CKN 246/00. [Google Scholar]
 25. Postanowienie SN z dnia 26 września 2007 r., IV CSK 118/07. [Google Scholar]
 26. Gołaczyński J., Przewłaszczenie na zabezpieczenie, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 27. Katner W. (red.), System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 28. Kędzierska-Cieślak A., Powiernictwo. Próba określenia konstrukcji prawnej, „Państwo i Prawo” 1977, 7–8. [Google Scholar]
 29. Michalik T., VAT. Komentarz, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 30. Mudrecki A., Konsekwencje przeniesienia prawa własności w podatkach obrotowych w Polsce, „Krytyka Prawa” 2009, 1. [Google Scholar]
 31. Radwański Z., Rodzaje czynności prawnych, [w:] Z. Radwański, Prawo cywilne część ogólna, System prawa prywatnego, t. 2, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 32. Rykowski R., Pojęcie powiernictwa – konstrukcja prawna zarządu powierniczego, Warszawa 2005. [Google Scholar]
 33. Stec P., Powiernictwo w prawie polskim na tle porównawczym, Kraków 2005. [Google Scholar]
 34. Szpunar A., Nabycie nieruchomości na podstawie umowy zlecenia, [w:] Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, Kraków 1997. [Google Scholar]
 35. Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo Cywilne, zarys części ogólnej, Warszawa 1998. [Google Scholar]
 36. Zubrzycki J., Leksykon VAT, t. 1, Wrocław 2017. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Ufnal, Grzegorz (2018). Ufnal, G. . (2018). gsdhsdfhdsfOpodatkowanie przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości podatkiem od towarów i usług. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 10(4), 285-295. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.264 (Original work published 2018)

MLA style

Ufnal, Grzegorz. Ufnal, G. . „Gsdhsdfhdsfopodatkowanie Przewłaszczenia Na Zabezpieczenie Nieruchomości Podatkiem Od Towarów I Usług”. 2018. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 10, nr 4, 2018, ss. 285-295.

Chicago style

Ufnal, Grzegorz. Ufnal, Grzegorz . „Gsdhsdfhdsfopodatkowanie Przewłaszczenia Na Zabezpieczenie Nieruchomości Podatkiem Od Towarów I Usług”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 10, nr 4 (2018): 285-295. doi:10.7206/kp.2080-1084.264.