en pl
en pl

Coaching Review

Zobacz wydanie
Rok 2018 
Numer 10

Teoria coachingu skoncentrowana na uczeniu się pośród wybranych badań naukowych – inspiracje dla coachów

Monika Chmielecka
Uniwersytet Łódzki

2018 (10) Coaching Review

DOI 10.7206/cr.2081-7029.66

Abstrakt

Autorka prezentuje krótki przegląd wybranych badań dotyczących problematyki coachingu, wskazując te szczególnie interesujące dla coachów, menedżerów, beneficjentów coachingu, naukowców itd. Ostatecznie skupia się na prezentacji badań przeprowadzonych przez Kerryn Griffiths w ramach jej rozprawy doktorskiej, które ukazują coaching z perspektywy procesów uczenia się. Tym samym autorka stara się zainspirować coachów do namysłu nad swoją praktyką i jej doskonaleniem z udziałem nauki.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Chmielecka, Monika (2018). Teoria coachingu skoncentrowana na uczeniu się pośród wybranych badań naukowych – inspiracje dla coachów. (2018). Teoria coachingu skoncentrowana na uczeniu się pośród wybranych badań naukowych – inspiracje dla coachów. Coaching Review, (10), 193–209. https://doi.org/10.7206/cr.2081-7029.66 (Original work published 2018)

MLA style

Chmielecka, Monika. „Teoria Coachingu Skoncentrowana Na Uczeniu Się Pośród Wybranych Badań Naukowych – Inspiracje Dla Coachów”. 2018. Coaching Review, nr 10, 2018, ss. 193–209.

Chicago style

Chmielecka, Monika. „Teoria Coachingu Skoncentrowana Na Uczeniu Się Pośród Wybranych Badań Naukowych – Inspiracje Dla Coachów”. Coaching Review, Coaching Review, nr 10 (2018): 193–209. doi:10.7206/cr.2081-7029.66.