en pl
en pl

Coaching Review

Zobacz wydanie
Rok 2017 
Tom 1/2017 
Numer 9

Filozoficzne źródła coachingu: metoda majeutyczna Sokratesa

Tatiana Krawczyńska-Zaucha
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

2017 1/2017 (9) Coaching Review

DOI 10.7206/cr.2081-7029.47

Abstrakt

Celem artykułu jest przybliżenie jednego z najważniejszych źródeł, jakim jest
metoda majeutyczna Sokratesa oraz porównanie jej założeń, celów i struktury
z coachingiem. Stosowana przez wielkiego ateńskiego filozofa w V w. p.n.e.
metoda majeutyczna przynosiła znakomite rezultaty w poszerzaniu horyzontów
i odkrywaniu prawdy o sobie jego rozmówców. Przywrócona w XX w. jako metoda
leżąca u fundamentu sesji coachingowych po raz kolejny w historii ukazuje
swoją moc i efektywność w pracy z jednostkami, zespołami i organizacjami. Profesjonalizacja
zawodu coacha wymaga odwołania się do jego źródeł, a nie każdy
zawód może się szczycić tak znamienitymi korzeniami jak metoda stworzona
przez jednego z największych w historii filozofów – Sokratesa.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Krawczyńska-Zaucha, Tatiana (2017). Filozoficzne źródła coachingu: metoda majeutyczna Sokratesa. (2017). Filozoficzne źródła coachingu: metoda majeutyczna Sokratesa. Coaching Review, 1/2017(9), 42–55. https://doi.org/10.7206/cr.2081-7029.47 (Original work published 2017)

MLA style

Krawczyńska-Zaucha, Tatiana. „Filozoficzne Źródła Coachingu: Metoda Majeutyczna Sokratesa”. 2017. Coaching Review, t. 1/2017, nr 9, 2017, ss. 42–55.

Chicago style

Krawczyńska-Zaucha, Tatiana. „Filozoficzne Źródła Coachingu: Metoda Majeutyczna Sokratesa”. Coaching Review, Coaching Review, 1/2017, nr 9 (2017): 42–55. doi:10.7206/cr.2081-7029.47.