en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2018 
Tom 10 
Numer 2

Searching for the concept of staff training for public administration in Poland

Stanisław Wrzosek
Katolicki Uniwersytet Lubelski

2018 10 (2) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.209

Abstrakt

Research on the functioning of public administration is interdisciplinary. The analysis of the functioning of public administration requires a systemic view in which the system of relations between the entire system and individual subsystems of public administration on the one hand and its external environment on the other is an important element. This approach comes from the management sciences. It is reflected in the science of administration. The social subsystem is a particular subsystem of public administration requiring an interdisciplinary approach. In the Polish system of public administration, the social subsystem consists of employees forming the civil service corps and other staff employed in offices and other public administration structures. Formation of the administration staff is associated not only with the recruitment of properly educated candidates for work in the offices of public administration bodies. It is very important to shape appropriate ethical attitudes of officials of both government and local government administration. They should know the rules of official ethics. However, it is not possible to codify all the ethical standards of a public administration employee, so the general standards of the moral law should be applied in this respect. Currently, graduates of higher education studies preparing for work in administration are generally adequately prepared for analysing normative acts, issuing administrative decisions or understanding the rules of the legal system in general, but they lack the basis for addressing to a sufficient extent the issues related to ethics of acting and respecting the values adopted in the society.

Powiązania

 1. Barankiewicz T., Etyczne treści prawa do dobrej administracji, [w:] System prawa administracyjnego, t. 13: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 2. Barankiewicz T., Etyka urzędnicza – pojęcie, [w:] M. Domagała, A. Haładyj, S. Wrzosek (red.), Encyklopedia prawa administracyjnego, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 3. Barankiewicz T., Urzędnika etyczne predyspozycje (cnoty), [w:] M. Domagała, A. Haładyj, S. Wrzosek (red.), Encyklopedia prawa administracyjnego, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 4. Błaś A., Boć J., Jeżewski J., Administracja publiczna, Wrocław 2003. [Google Scholar]
 5. Cieślak Z., Lipowicz I., Niewiadomski Z., Prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 2002. [Google Scholar]
 6. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 1996. [Google Scholar]
 7. Izdebski H., Etyka urzędnicza a zasada rzetelności i sprawności działania instytucji publicznych w demokratycznym państwie prawnym, [w:] System prawa administracyjnego, t. 13: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 8. Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa 1998. [Google Scholar]
 9. Skuczyński P., Infrastruktura etyczna administracji publicznej, [w:] System prawa administracyjnego, t. 13: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 10. Sutherland J., Canwell D., Klucz do zarządzania zasobami ludzkimi. Najważniejsze teorie, pojęcia, postaci, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 11. Sześciło D., Mednis A., Niziołek M., Jakubek-Lalik J., Administracja i zarządzanie publiczne. Nauka o współczesnej administracji, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 12. Ura E., Ura E., Prawo administracyjne, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 13. Wiśniewski R., Etyka, [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. 8, Warszawa 2002. [Google Scholar]
 14. Wrzosek S., System administracja publiczna. Systemowe determinanty nauki administracji, Lublin 2008. [Google Scholar]
 15. Zimmermann J., Prawo administracyjne, wyd. 8, Warszawa 2018. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Wrzosek, Stanisław (2018). Searching for the concept of staff training for public administration in Poland. (2018). Searching for the concept of staff training for public administration in Poland. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 10(2), 363-372. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.209 (Original work published 2018)

MLA style

Wrzosek, Stanisław. „Searching For The Concept Of Staff Training For Public Administration In Poland”. 2018. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 10, nr 2, 2018, ss. 363-372.

Chicago style

Wrzosek, Stanisław. „Searching For The Concept Of Staff Training For Public Administration In Poland”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 10, nr 2 (2018): 363-372. doi:10.7206/kp.2080-1084.209.