en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2016 
Tom 8 
Numer 4

Finansowanie zwrotne jednostek samorządu terytorialnego w Polsce

Patrycja Zawadzka
Uniwersytet Wrocławski

2016 8 (4) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.137

Abstrakt

Przedmiotem opracowania są formy finansowania inwestycji lub pokrycia długu stosowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Katalog instrumentów, które pozwalają na pokrycie deficytu bądź sfinansowanie określonego rodzaju inwestycji, jest stosunkowo szeroki. Samodzielność finansowa jest jednak limitowana przede wszystkim przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która określa wysokość nominalną zadłużenia, cel i formę zaciąganych zobowiązań. W opracowaniu wskazano, że w każdym przypadku przed podjęciem decyzji w zakresie zaciągania zobowiązań finansowych konkretna j.s.t. musi dokonać analizy, w jaki sposób przełoży się to na indywidualny wskaźnik zadłużenia, tj. zdolność do spłaty zobowiązań, ale także wpływu na budżet operacyjny. Autorka podkreśla, iż wybór instrumentu finansowania zwrotnego każdorazowo musi być odpowiednio zaplanowany zarówno w budżecie, jak i w wieloletniej prognozie finansowej. Niezbędne jest także przeprowadzenie rzetelnej analizy w przedmiocie zasadności wyboru tego instrumentu. Przeprowadzone badania wskazują, że polskie j.s.t. najchętniej sięgają w tym zakresie po kredyty i pożyczki (zaciągane głównie w bankach), a niektóre z nich także po obligacje komunalne.

Powiązania

 1. Borodo A., Zasady finansowania deficytu budżetowego jednostek samorządu terytorialnego, [w:] W. Miemiec, B. Cybulski (red.), Gospodarka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Wrocław 2006. [Google Scholar]
 2. Dziedzic-Wach M.M., de Ruiter P., Sale and leaseback czyli leasing zwrotny, „Przegląd Podatkowy” 1998, 5. [Google Scholar]
 3. Gonet W., Kredyty, pożyczki, obligacje w gospodarce samorządu terytorialnego, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 4. Gonet W., Zastosowanie budżetu zadaniowego do oceny zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2007, 1–2. [Google Scholar]
 5. Gronkiewicz-Waltz H. (red.), Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 6. Huczek S., Odraczanie terminu spłaty zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2006, 3. [Google Scholar]
 7. Jastrzębska M., Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 8. Kwiatkowski J., Czas na nowe narzędzia finansowania inwestycji, „Wspólnota” 2012, 43–44. [Google Scholar]
 9. Mazurkiewicz M., Problem zgodności z Konstytucją art. 72 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych w zw. z § 3 jej rozporządzenia wykonawczego – zagadnienia dyskusyjne, „Finanse Komunalne” 2011, 4. [Google Scholar]
 10. Piecek G., Analiza wybranych form pozabudżetowego finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2010, 1–2. [Google Scholar]
 11. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r., Narodowy Bank Polski, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 12. Sawicka K., [w:] M. Karlikowska, W. Miemiec, Z. Ofiarski, K. Sawicka, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Wrocław 2010. [Google Scholar]
 13. Skoczyński T., Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 14. Srokosz W., [w:] E. Fojcik-Mastalska (red.), Prawo bankowe, Wrocław 2009. [Google Scholar]
 15. Wierzbowski M., Wajda P., [w:] M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda (red.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, 2. wydanie, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 16. Zawadzka P., Instrumenty finansowe w gospodarce gminy, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 17. Zawadzka P., Leasing zwrotny nieruchomości jako źródło finansowania inwestycji samorządowych, [w:] J. Gliniecka, E. Juchniewicz, T. Sowiński, M. Wróblewska (red.), Prawo finansowe samorządu terytorialnego. Local Finance Law, Gdańsk–Nynnasham–Sztokholm 2013, s. 307–316. [Google Scholar]
 18. Borodo A., Zasady finansowania deficytu budżetowego jednostek samorządu terytorialnego, [w:] W. Miemiec, B. Cybulski (red.), Gospodarka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Wrocław 2006. [Google Scholar]
 19. Dziedzic-Wach M.M., de Ruiter P., Sale and leaseback czyli leasing zwrotny, „Przegląd Podatkowy” 1998, 5. [Google Scholar]
 20. Gonet W., Kredyty, pożyczki, obligacje w gospodarce samorządu terytorialnego, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 21. Gonet W., Zastosowanie budżetu zadaniowego do oceny zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2007, 1–2. [Google Scholar]
 22. Gronkiewicz-Waltz H. (red.), Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 23. Huczek S., Odraczanie terminu spłaty zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2006, 3. [Google Scholar]
 24. Jastrzębska M., Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 25. Kwiatkowski J., Czas na nowe narzędzia finansowania inwestycji, „Wspólnota” 2012, 43–44. [Google Scholar]
 26. Mazurkiewicz M., Problem zgodności z Konstytucją art. 72 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych w zw. z § 3 jej rozporządzenia wykonawczego – zagadnienia dyskusyjne, „Finanse Komunalne” 2011, 4. [Google Scholar]
 27. Piecek G., Analiza wybranych form pozabudżetowego finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2010, 1–2. [Google Scholar]
 28. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r., Narodowy Bank Polski, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 29. Sawicka K., [w:] M. Karlikowska, W. Miemiec, Z. Ofiarski, K. Sawicka, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Wrocław 2010. [Google Scholar]
 30. Skoczyński T., Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 31. Srokosz W., [w:] E. Fojcik-Mastalska (red.), Prawo bankowe, Wrocław 2009. [Google Scholar]
 32. Wierzbowski M., Wajda P., [w:] M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda (red.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, 2. wydanie, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 33. Zawadzka P., Instrumenty finansowe w gospodarce gminy, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 34. Zawadzka P., Leasing zwrotny nieruchomości jako źródło finansowania inwestycji samorządowych, [w:] J. Gliniecka, E. Juchniewicz, T. Sowiński, M. Wróblewska (red.), Prawo finansowe samorządu terytorialnego. Local Finance Law, Gdańsk–Nynnasham–Sztokholm 2013, s. 307–316. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Zawadzka, Patrycja (2016). Zawadzka, P. . (2016). Finansowanie zwrotne jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 8(4), 153-169. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.137 (Original work published 2016)

MLA style

Zawadzka, Patrycja. Zawadzka, P. . „Finansowanie Zwrotne Jednostek Samorządu Terytorialnego W Polsce”. 2016. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 8, nr 4, 2016, ss. 153-169.

Chicago style

Zawadzka, Patrycja. Zawadzka, Patrycja . „Finansowanie Zwrotne Jednostek Samorządu Terytorialnego W Polsce”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 8, nr 4 (2016): 153-169. doi:10.7206/kp.2080-1084.137.